ღვიძლის კიბოს გლობალური გავრცელების თვაისებურებები, 2015

ღვიძლის კიბოს გლობალური გავრცელების თვაისებურებები, 2015[1]