მსხვილი და სწორი ნაწლავების კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015

მსხვილი და სწორი ნაწლავების კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015