ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესები (2005) - პროექტი "Voices of the Region"
2017 წლის 11-14 სექტემბერს  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორაგნიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 67-ე სხდომაზე ბუდაპეშტში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველოს უფროსი ანა კასრაძე საუბრობს ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების (2005) წარმატებით განხორციელებაში მისი გამოცდილების შესახებ. 
 
ფილმი გადაღებულია პროექტის “Voices of the Region” ფარგლებში და მოიცავს მოკლე ფილმების ერთობლიობას ინდივიდებზე ჯანმო-ს ევროპის რეგიონიდან, რომელთაც აქვთ პირადი გამოცდილება და ხედვები მიმდინარე ჯანმრთელობის საკითხებზე.