ლიმფური ფილარიოზი (აფრიკული ტრიპანოსომოზი, ელეფანტიაზი, „სპილოვნობა“)

 

ლიმფური ფილარიოზი

 

(აფრიკული ტრიპანოსომოზი, ელეფანტიაზი, „სპილოვნობა“)