შისტოსომოზი (Shistosomosis) ანუ ბილჰარციოზი

შისტოსომოზი (Shistosomosis) ანუ ბილჰარციოზი