გრიპის ეპიდსიტუაცია

 

 

 

 

 

 

 

გრიპისმაგვარი დაავადებებისა (ILI) და მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციები (SARI) 2015-16; 2016-2017;2017-18;წლების სეზონისაყრდენი ბაზების მიხედვით***. (სვეტებით მოცემულია ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები*)

 

გრიპისმაგვარი დაავადებებისა (ILI) ინციდენტობა** 2016-17; 2017-18 წლების სეზონი, (საყრდენი ბაზების მიხედვით***)

 განმარტებები:

*     ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები მოცემულია აბსოლიტურ რიცხვებში

**   ინციდენტობა - შემთხვევების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

*** საყდენი ბაზები - საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში არსებული კლინიკები და პოლიკლინიკები სადაც ხორციელდება სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და  ვირუსოლოგიური მონიტორინგი

 


საყრდენი ბაზებით ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში დადგენილი მოცირკულირე რესპირატორული  პათოგენები,
გრიპის 2017-18 წწ  სეზონი

 

 

 

 

 

გრიპი - ზოგადი რეკომენდაციები (ბროშურა)

რეკომენდაციები სასწავლო და სააღმზრედელო დაწესებულებებში სათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფისათვის

სეზონური გრიპი კითხვები და პასუხები

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის პრევენციისა და კონტროლის რეკომენდაციები