თანამშრომლობა აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებთან (CDC)

თანამშრომლობა აშშ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებთან (CDC)