საკონტაქტო ინფორმაცია

დკეც-ის სათაო ოფისი

მ. ასათიანის 9, თბილისი 0186

ტელეფონი: 239 89 46

ფაქსი: 243 30 59

e-mail: pr.ncdc@ncdc.ge