მთავრობის განკარგულება #1817

მთავრობის განკარგულება #1817