ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია: როგორ მოხდება პანდემიურ H1N1-ზე გლობალური რეაგირების გადახედვა?