აცრების ეროვნული კალენდარი

 

ასაკი აცრების სახეობა
 

12
საათი

ჰეპ B0

ჰეპატიტი B-ს საწინააღმდეგო აცრა

                                                                                                                          
5 დღე  

ბცჟ

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო აცრა

         
2 თვე     

დყტ+ჰეპB+ჰემოფილუს ტიპი b 1

დიფთერია-ტეტანუსი- ყივანახველა-ჰეპატიტი B- ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი b-ს საწინააღმდეგო პირველი აცრა

ოპვ 1

პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო პირველი აცრა 

პკვ 1

პნევმოკოკური ინფექციის საწინაამდეგო პირველი აცრა

როტა 1

როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო პირველი აცრა

 
3 თვე    

დყტ+ჰეპB+ჰემოფილუს

ტიპი b 2

დიფთერია-ტეტანუსი- ყივანახველა-ჰეპატიტი B- ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი b-ს საწინააღმდეგო მეორე აცრა

ოპვ 2

პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო მეორე აცრა

პკვ 2

პნევმოკოკური ინფექციის საწინაამდეგო მეორე აცრა

როტა 2

როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო მეორე აცრა

 
4 თვე    

დყტ+ჰეპB+ჰემოფილუს

ტიპი b 3

დიფთერია-ტეტანუსი- ყივანახველა-ჰეპატიტი B- ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი b-ს საწინააღმდეგო მესამე აცრა

ოპვ 3

პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო მესამე აცრა

     
12 თვე        

პკვ 3

პნევმოკოკური ინფექციის საწინაამდეგო მესამე აცრა

 

წწყ 1

წითელა-წითურა- ყბაყურას საწინააღმდეგო პირველი აცრა

18 თვე    

დყტ (რ1)

დიფთერია-ტეტანუსი- ყივანახველას საწინააღმდეგო პირველი რევაქცინაცია

ოპვ(რ1)

პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო პირველი რევაქცინაცია აცრა

     
5 წელი    

დტ (რ2)

დიფთერია-ტეტანუსის საწინააღმდეგო მეორე რევაქცინაცია

ოპვ(რ2)

პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო მეორე რევაქცინაცია აცრა

   

წწყ 2

წითელა-წითურა- ყბაყურას საწინააღმდეგო მეორე აცრა

14 წელი            

ტდ (რ3)

ტეტანუსი-დიფთერიის საწინააღმდეგო მესამე რევაქცინაცია(რ3)