დტ

დტ (რ2) - დიფთერიის და ტეტანუსის საწინააღმდეგო კომბინირებული ვაქცინა. აცრა ტარდება რევაქცინაციის მიზნით, კეთდება მხარზე კუნთში ვაქცინის 0,5 მლ დოზით.