ოპვ 1

ოპვ 1 - პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ორალური ვაქცინა. ვაქცინაციის კურსის პირველი აცრა. ტარდება პირის ღრუში 2 წვეთის ჩაწვეთებით.