ოპვ 2

ოპვ 2 - პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ორალური ვაქცინა. ვაქცინაციის კურსის მეორე აცრა. ტარდება პირის ღრუში 2 წვეთის ჩაწვეთებით.