ოპვ 3

ოპვ 3- პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ორალური ვაქცინა. ვაქცინაციის კურსის მესამე აცრა. ტარდება პირის ღრუში 2 წვეთის ჩაწვეთებით.