ოპვ(რ1)

ოპვ(რ1) - პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ორალური ვაქცინა. აცრა კეთდება რევაქცინაციის მიზნით, ტარდება პირის ღრუში 2 წვეთის ჩაწვეთებით.