ოპვ(რ2)

ოპვ(რ2) - პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ორალური ვაქცინა. აცრა კეთდება რევაქცინაციის მიზნით, ტარდება პირის ღრუში 2 წვეთის ჩაწვეთებით.