კვლევები
      დანართი 1
კვლევები
ონკოლოგიური მარკერები ღირებულება (ლარი)
1 IM.18.1.6a საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
ჰორმონალური კვლევები ღირებულება (ლარი)
2 HR.3.6 თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში                    12.00
3 HR.1.1.f თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (T3)                    15.00
4 HR.1.3 თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
5 HR.3.4 ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
6 HR.3.8 მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
7 HR.7.1 პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
8 HR.3.7 პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
9 HR.7.3 ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
10 HR.7.7 დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატის განსაზღვრა სისხლში                    20.00
სეროლოგიური კვლევები ღირებულება (ლარი)
11 MB.9.8.g CMV IgM, ELISA                    15.00
12 MB.9.8.m CMV IgG, ELISA                    15.00
13 MB.9.27.m HSV IgM, ELISA                    15.00
14 MB.9.27.g HSV  IgG, ELISA                     15.00
15 MB.9.67.g Rubella Virus lgG, ELISA                    15.00
16 MB.9.67.m Rubella Virus lgM, ELISA                    15.00
17 MB.9.37.m TOXO Gondii IgM, ELISA                    15.00
18 MB.9.37.g TOXO Gondii IgG, ELISA                    15.00
19 MB.9.185.a  H.pylori IgA, ELISA                    25.00
20 MB.9.185.g  H.pylori IgG, ELISA                    22.00
21 MB.9.207.g Leptospira IgG, ELISA                    40.00
22 MB.9.207.m Leptospira IgM, ELISA                    40.00
23 MB.9.79.a Chlamydia trachomatis IgA                    18.00
24 MB.9.79.g Chlamydia trachomatis IgG                     18.00
25 MB.9.79.m Chlamydia trachomatis IgM                     18.00
26 MB.9.92 Clostridium difficile Toxin A/B Stool, ELISA                    35.00
27 MB.9.29.ab Leishmania Ab - ELISA                     20.00
28 MB.9.19.m EBV  Ig M                     24.00
29 MB.9.19.g EBV Ig G                    24.00
30 MB.9.72.g VZV IgG                    15.00
31 MB.9.72.m VZV IgM                    15.00
32 MB.9.52.m Borelia IgM                    20.00
33 MB.9.52.g Borelia IgG                    20.00
34 MB.9.22 HAV ab ELISA                    21.00
35 MB.9.35 anti HIV ELISA                    11.00
36 MB.9.26 anti HCV ELISA                    11.00
37 MB.9.25.s anti HBs ELISA                    11.00
38 MB.9.25.c anti HBc ELISA                    11.00
39 MB.9.386.RA Treponema pallidum ( RW,  RPR)                       7.00
40 MB.9.35.RA Anti-HIV                       8.00
41 MB.9.26.RA Anti-HCV (Hepatitis С virus )                       8.00
42 MB.9.25.RA Hepatitis В virus ( HBsAg)                       8.00
43 MB.9.386 TPHA                    10.00
44 IM.6.3 ანტინუკლეარული ანტისხეულები-ANA                    24.00
45 A23.MB.4  Agglutination test for Brucellosis                    20.00
46 A23.MB.4m Brucella IgM, ELISA                    30.00
47 A23.MB.4g Brucella IgG, ELISA                    30.00
ბაქტერიოლოგია და სანიტარული კვლევები ღირებულება (ლარი)
48 MB.2.BL სისხლის კულტივაცია, იდენტიფიკაცია, მგრნობელობა                    30.00
49 MB.2.UR შარდის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    30.00
50 MB.2.EF  ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური, ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა                    30.00
51 MB.2.LQ ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა                    30.00
52   ნაღვლის წვენის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
53 MB.2.91 სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა ტოქსიკოინფექციაზე (ბოტულიზმი)                    28.00
54 MB.2.MT პირის ღრუს გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
55 MB.2.R  ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგია პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
56 MB.2.L  ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
57 MB.2.O ყურის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
58 MB.2. თვალის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
59 MB.2.362 საშოს ნაცხში B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივაცია და მგრძნობელობა                    28.00
60 MB.2.FM საშოს ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
61 MB.2.GM ურეთრის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
62 MB.2.GM.sp სპერმის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
63 MB.2.FA.d ფეკალური მასების გამოკვლევა დისბაქტერიოზზე                    24.00
64 MB.2.FA ფეკალური მასების გამოკვლევა პათოლოგიურ ფლორაზე (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერია და სხვა)                    28.00
65 MB.2.FA.336 ფეკალური მასების გამოკვლევა  შიგელას მტარებლობაზე                     15.00
66 MB.2.FA.69 განავალში Campylobacter spp-ის იდენტიფიკაცია და მგრძნობელობა                    30.00
67 MB.2.FA.146 განავალში Escherichia coli H7:O157-ს იდენტიფიკაცია (ჰემოლიზურ-ურიმიული სინდრომი)                    30.00
68 MB.2.SP ნახველის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    30.00
69 MB.2.W ჭრილობის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    30.00
70 MB.2.m ქალის რძის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    27.00
71 MB.2.69 სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა CANDIDA -ს ჯგუფის სოკოზე                    16.00
72 MB.4 სისხლის გამოკვლევა-ვიდალის რექცია (აგლუტინაციის რეაქცია მუცლის ტიფისა და სხვა სალმონელოზების დროს)                    15.00
73 MB.2.BL.api სისხლის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
74 MB.2.UR.api შარდის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
75 MB.2.SP.api ნახველის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
76 MB.2.FA.api ფეკალური მასის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
77 MB.2.EF.api პუნქტატების, ჭრილობებისა და ბიოლოგიური სითხეების გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
78 MB.2.RA.202 ლეგიონელას ანტიგენის განსაზღვრა შარდში                    30.00
79 MB.2RA.372 Streptococcus Pneumoniae – ანტიგენის განსაზღვრა შარდში, ცერებროსპინალურ სითხეში                    30.00
არაბიოლოგიური მასალის (სტერილური საგნები და ხელსაწყოები, ინვაზიური სამედიცინო აპარატურა) სტანდარტული მიკრობიოლოგიური კვლევა და სხვა სანიტარული კვლევები ღირებულება (ლარი)
80 MB.2.EN.S ქიურგიული მასალის გამოკვლევა                    15.00
81 MB.2.EN.S ჰაერის გამოკვლევა                    15.00
82 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა ნაწლავის ჩხირზე                    15.00
83 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა ჩირქმბად ჩხირებზე                    15.00
84 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    20.00
85 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა პროტეუსზე                    15.00
86 MB.2.EN.S მასალის კვლევა Legionella-ზე                    98.00
87 MB.2.EN.S ცხვირის ნაცხის კვლევა მტარებლობაზე                    25.00
88 MB.2.EN.S სასმელი წყლის გამოკვლევა მიკრობთა რაოდენობაზე                    85.00
89 MB.2.EN.S გამოხდილი წყლის სტერილობა                    85.00
90 PR.1.2 ჰელმინთებზე ფეკალიების მიკროსკოპიული გამოკვლევა                        6.00
კლინიკა, ბიოქიმია ღირებულება (ლარი)
91 BL.7.1 საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში                    10.00
92 BL.7.4 ალბუმინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
93 BL.9.3 კრეატინინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
94 UR.2.16.3 კრეატინინის განსაზღვრა შარდში                     10.00
95 BL.9.1 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში                    10.00
96 UR.2.16.1 შარდოვანას განსაზღვრა შარდში                     10.00
97 BL.13.2.1 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
98 BL.10.1.1 საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
99 BL.10.1.2/BL.10.1.3 თავისუფალი (არაკონიუგირებული) და კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში                     10.00
100 BL.11.2.1 ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
101 BL.11.2.2 ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
102 BL.11.2.3 გამაგლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
103 BL.5.6 ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
104 BL.11.1.1                ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
105 BL.14.5 რკინის განსაზღვრა                       8.00
106 BL.14.4 მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში                       8.00
107 BL.15.2 ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში                       8.00
108 BL.17 ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში                    15.00
109 BL.7.9.1.a C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში                     15.00
110 BL.6 სისხლის საერთო ანალიზი                       7.00
111 CG.6 პროთრომბინის ინდექსის, საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა                        7.00
სხვა
112 XXDE9X ულტრასონოგრაფიული კვლევა                    20.00
113 ZYZX90 სპეციალისტისკონსულტაცია                    20.00