სასწავლო მასალები

სასწავლო მასალებში წარმოდგენილია:

  • ICD მე–10 გადახედვის (ასკ-10) web–დაფუძნებული სასწავლო პაკეტი - ინტერაქტიული თვითშემსწავლელი კურსი, რომლის მეშვეობით ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ასკ-10-ის on-line რეჟიმში შესწავლა.
  • ვიდეოგაკვეთილების მეშვეობით შესაძლებელია ელექტრონული ჯანდაცვის კლასიფიკატორების მოდულში მოცემული ყველა სამედიცინო კლასიფიკატორის ინსტრუქციის შესწავლა.