დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს ISO-ს სერტიფიკატი მიენიჭა

"SAI Global“-ის ცენტრალური ოფისის ექსპერტთა ჯგუფის გადაწყვეტილებით სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრს “ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის (ლაბორატორიული გამოცდების სფეროში) საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებთან შესაბამისობის სერტიფიკატი მიენიჭა.

 

სერტიფიკაციის თაობაზე განთავსებულია „SAI Global“-ის ოფიციალურ ვებ გვერდზე - http://register.saiglobal.com/client/schedule.aspx?setID=SF01&custID=AS369955&appCertNo=QMS41351.