მთავრობის განკარგულება #1550

მთავრობის განკარგულება #1550