ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია - საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია - საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის შესახებ

 

http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015/07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c