დედათა სიკვდილიანობის ეპიდკვლევის შედეგები 2014

დედათა სიკვდილიანობის ეპიდკვლევის შედეგები 2014