მთავრობის განკარგულება #1974

მთავრობის განკარგულება #1974