დაბადებასა და გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ელექტრონული ცნობის ფორმების და შემთხვევა - ორიენტირებული ელექტრონული ამბულატორიული ფორმა 025-ის წარმოების ტრენინგის მასალები