ჰიპერტენზიასთან ასოცირებული რისკ–ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში

ჰიპერტენზიასთან ასოცირებული რისკ–ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში