მოსახლეობის უფასო, ნებაყოფლობითი სკრინინგი C ჰეპატიტზე