მთავრობის განკარგულება №2567

მთავრობის განკარგულება N 2567