ქვეყნები ყვითელი ცხელების გადაცემის რისკით და ქვეყნების მოთხოვნა ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ

ქვეყნები ყვითელი ცხელების გადაცემის რისკით და ქვეყნების მოთხოვნა ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ