გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გავრცელების თავისებურებები, 2013

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გავრცელების თავისებურებები, 2013