შაქრიანი დიაბეტით ავადობის თავისებურებები, 2014

შაქრიანი დიაბეტით ავადობის თავისებურებები, 2014