სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებების და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევის ტენდენციები 2014

სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებებიდა იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევის ტენდენციები 2014