გრიპის ეპიდსიტუაცია

 

 

 

 

 

 

 

გრიპისმაგვარი დაავადებების (ILI)და მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციები (SARI)  2014-15; 2015-16; 2016-2017 წლების სეზონი საყრდენი ბაზების მიხედვით***. (სვეტებით მოცემულია ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები*)

 

გრიპისმაგვარი დაავადებებისა (ILI) ინციდენტობა** 2015-16; 2016-17 წლების სეზონი, (საყრდენი ბაზების მიხედვით***)

 განმარტებები:

*     ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები მოცემულია აბსოლიტურ რიცხვებში

**   ინციდენტობა - შემთხვევების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

***საყდენი ბაზები - საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში არსებული კლინიკები და პოლიკლინიკები სადაც ხორციელდება სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და  ვირუსოლოგიური მონიტორინგი

 

საყრდენი ბაზებით ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში დადგენილი მოცირკულირე რესპირატორული  პათოგენები,
გრიპის 2016-17 წწ
.  სეზონი 

2016-17 წლების გრიპის სეზონზე, 29.05.2017-ის მონაცემებით, ლაბორატორიულად დადგენილია 404 გრიპის ვირუსი, აქედან:184– B; 220 - A/H3 ქვეტიპი

 

 

 

 

 

გრიპი - ზოგადი რეკომენდაციები (ბროშურა)

რეკომენდაციები სასწავლო და სააღმზრედელო დაწესებულებებში სათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფისათვის

სეზონური გრიპი კითხვები და პასუხები

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის პრევენციისა და კონტროლის რეკომენდაციები