საერთაშორისო ორგანიზაცია FIND წლების განმავლობაში მხარში უდგას საქართველოს ინოვაციების, ექსპერტული გამოცდილებისა და ლაბორატორიული სიახლეების გაზიარებით, ტუბერკულოზის ეროვნულ პროგრამის გაძლიერებისა და დიაგნოსტიკური ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით. ამჟამად FIND-ს სურს საქართველოსთან პარტნიორობის გაგრძელება ახალი პროექტის დანერგვით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემის - C ჰეპატიტის დასამარცხებლად. პროექტის ძირითადი მიზანია C ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება.
 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: Project Manager - HCV Programme