ტრავმატიზმის და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია

ტრავმატიზმის  და ძალადობის პრევენციისა და კონტროლის ეროვნული სტრატეგია