კიბოს მსოფლიო დღე 2017: ჩვენ შეგვიძლია... მე შემიძლია…

ჩვენ შეგვიძლია მოვუწოდოთ ქმედებისკენ და ვიმოქმედოთ!

ჩვენ შეგვიძლია კიბოს პრევენცია

ჩვენ შეგვიძლია დავამარცხოთ სტიგმასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ჩვენ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ ჯანმრთელი გარემო

ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ონკოლოგიური სერვისების ხელმისაწვდომობა

ჩვენ შეგვიძლია გავაძლიეროთ ონკოლოგიაში დახელოვნებული სამედიცინო პერსონალის ცოდნა და უნარები

ჩვენ შეგვიძლია ორგანიზაციების მობილიზება პროგრესის დასაჩქარებლად

ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ პოლიტიკა

ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ წვლილი კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში

ერთობლივი ქმედებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ზემოქმედების გაზრდის მიზნით

შემიძლია გავაკეთო არჩევანი ცხოვრების ჯანსაღი წესის სასარგებლოდ

შემიძლია გავიგო,რომ...

შემიძლია ვითხოვო დახმარება

მე შემიძლია თანადგომა

მე შემიძლია გავაკონტროლო ჩემი სიმსივნის დინამიკა

მე შემიძლია მიყვარდეს და ვუყვარდე

მე შემიძლია ვიყო ის ვინც ვარ

მე შემიძლია სამსახურში დაბრუნება

მე შემიძლია ჩემი ისტორიის გაზიარება

მე შემიძლია საუბარი (აზრის გამოთქმა)