არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთი გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, 2015

არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთი გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, 2015