ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (1 ოქტომბერის მდომარეობით)