ინფორმაცია გაცემული მივლინებების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ინფორმაცია გაცემული მივლინებების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით