კონკრეტული აცრის თარიღის დასაანგარიშებლად,
გთხოვთ, შეიყვანეთ ბავშვის დაბადების თარიღი