ეპიდსიტუაცია
გრიპის ეპიდსიტუაცია
არქივი>>
საკითხები
თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტის მობილური აპლიკაცია
იმუნიზაციის აპლიკაცია მობილურებისთვის
20 წელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურში
გრიპის პოსტერები
არქივი>>
პუბლიკაციები
სენფორდის ანტომიკრობული თერაპიის სახელმძღვანელო
რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის 2014 წლის კვლევის შედეგების მოკლე შეჯამება

 

პერინატალური ჯანმრთელობის ანგარიში - მოკლე მიმოხილვა 2016
არქივი>>
გრიპის ეპიდსიტუაცია

 

 

 

 

 

 

 

გრიპისმაგვარი დაავადებების (ILI)და მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციები (SARI)  2014-15; 2015-16; 2016-2017 წლების სეზონი საყრდენი ბაზების მიხედვით***. (სვეტებით მოცემულია ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები*)

 

გრიპისმაგვარი დაავადებებისა (ILI) ინციდენტობა** 2015-16; 2016-17 წლების სეზონი, (საყრდენი ბაზების მიხედვით***)

 განმარტებები:

*     ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები მოცემულია აბსოლიტურ რიცხვებში

**   ინციდენტობა - შემთხვევების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

***საყდენი ბაზები - საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში არსებული კლინიკები და პოლიკლინიკები სადაც ხორციელდება სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და  ვირუსოლოგიური მონიტორინგი

 

საყრდენი ბაზებით ეპიდზედამხედველობის ფარგლებში დადგენილი მოცირკულირე რესპირატორული  პათოგენები,
გრიპის 2016-17 წწ
.  სეზონი 

 

2016-17 წლების გრიპის სეზონზე, 24.04.2017-ის მონაცემებით, ლაბორატორიულად დადგენილია 399 გრიპის ვირუსი, აქედან:179– B; 220 - A/H3  ქვეტიპი 

 

 

 

 

გრიპი - ზოგადი რეკომენდაციები (ბროშურა)

რეკომენდაციები სასწავლო და სააღმზრედელო დაწესებულებებში სათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფისათვის

სეზონური გრიპი კითხვები და პასუხები

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის პრევენციისა და კონტროლის რეკომენდაციები

 

აცრების ეროვნული კალენდარი
ლუგარის ლაბორატორია