ებოლას ვირუსი - ეპიდსიტუაცია მსოფლიოში

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფიციალური მონაცემებით 23 მარტიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით

ებოლას ვირუსული დაავადება

ებოლას ვირუსული დაავადება (ევდ), აგრეთვე ცნობილი, როგორც ებოლას ჰემორაგიული ცხელება, მძიმე მიმდინარე და ადამიანებში, ხშირად ლეტალური გამოსავლით მიმდინარე დაავადებაა

ებოლას ვირუსი - ეპიდსიტუაცია მსოფლიოში

1.ფართომასშტაბიანი გავრცელების და ინტენსიური ტრანსმისიის მქონე ქვეყნების შემთხვევები

12 ოქტომბრის მონაცემებით, რომელიც მოწოდებულ იქნა ლიბერიის, სიერა ლეონეს და გვინეას ჯანდაცვის მინისტრების მიერ, ებოლას 8997 შემთხვევა არის დაფიქსირებული, აქედან 4493 ლეტალური შედეგით დასრულდა.

ენდოკრინული დაავადებები

1)    რას წარმოადგენს ენდოკრინოლოგიური დაავადებები?

ენდოკრინული დაავადებები დაავადებათა კლასია გამოწვეული ერთი ან რამდენიმე ენდოკრინული ჯირკვლის ფუნქციონირების დარღვევით. მათ საფუძვლად უდევთ შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების ჰიპერფუნქცია,  ჰიპოფუნქცია ან დისფუნქცია.

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)

პროგრამის მიზანია ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება;

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • ადმინისტრაციულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფას;
  • იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვას და მუნიციპალურ დონეზე ლოჯისტიკის განხორციელებას;
  • გადამდებ დაავადებათა დროულად გამოვლენის გაუმჯობესებას ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით;
  • მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესებას;
  • ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობას;
  • ვირუსული დიარეების კვლევას, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), მწვავე დიარეული კლინიკით მიმდინარე, ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიულ კვლევას როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
  • გრიპზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებას და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირებას;
  • მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე მიმდინარე წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისთვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფას;
ენტეროვირუსები

რა არის ენტეროვირუსული მენინგიტი?

მენინგიტი - არის თავისა და ზურგის ტვინის გარსების ანთება.  მენინგიტი შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა ინფექციურმა აგენტმა: ბაქტერია, ვირუსი, რიკეტსია, სოკო, უმარტივესები. 

ებოლას ვირუსულ დაავადებაზე მზადყოფნისა და რეაგირების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

2014 წლის 1 ოქტომბერს გამოიცა ‘’ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  # 1807 განკარგულება

ებოლას რეაგირების გეგმა. ბრძანება #06-224/ო

2014 წლის 1 ოქტომბერს გამოიცა ‘’ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  #1807 განკარგულება

განკარგულების  შესაბამისად 2014 წლის  28  ნოემბერს ცენტრის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დამტკიცდა ‘’ებოლას ვირუსულ დაავადებაზე მზადყოფნისა და რეაგირების ეროვნული სამოქმედო გეგმა’’

ენდოკრინული სისტემის დაავადებათა გავრცელების თავისებურებები

 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2013 წლის ბოლოს ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებით გამოწვეული დაავადებების დიაგნოზით პოლიკლინიკური დახმარება გაეწია 199537 ადამიანს, სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზი აღრიცხულია 66824 შემთხვევაში, 100000 მოსახლეზე გავრცელების მაჩვენებელი 4446, ხოლო ავადობის - 1489,2 იყო.

ევროპაში ტრანსმისიული ინფექციების ბიოლოგია და კონტროლი
ეროვნული ლაბორატორიული სისტემის სიმძლავრეების გაძლიერება
ეპიდემიური პაროტიტი (ყბაყურა)

რა არის ეპიდემიური პაროტიტი (ყბაყურა)?

ეპიდემიური პაროტიტი მწვავე ვირუსული დაავადებაა, გადაცემის აეროგენული მექანიზმით. ხასიათდება ცხელებით, ინტოქსიკაციით, სანერწყვე ჯირკვლების დაზიანებით.

ეროვნული სამხედრო კოლეჯის (აშშ) სტუდენტებისა და პროფესორების ვიზიტი ლუგარის ცენტრში 24.03.2015

ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული სამხედრო კოლეჯის სტუდენტებმა და პროფესორებმა საქართველოში ვიზიტის დროს დაათვალიერეს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი.

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული - პრესკონფერენცია 20.04.2015

2015 წლის 20 აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის აღსანიშნავად  გაიმართა

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული 20-25.04.2015

მოსახლეობის  ჯანმრთელობის დაცვა  სახელმწიფოს ძირითადი პრიორიტეტია;  იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში ყველაზე ეფექტურ ინტერვენციას წარმოადგენს;

ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის დახურვისა და დაჯილდოების ცერემონიალი 29.04.2015

2015 წლის 29 აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრის და ქ.თბილისის მერიის მხარდაჭერით 

ევროპის იმუნიზაციის კვირეულისადმი მიძღვნილი კონცერტი 28.04.2015

2015 წლის 28 აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო

ეპიდსიტუაციის პროგნოზი 2015 წლის ზაფხულის თვეებისათვის

ზაფხულის ცხელი პერიოდის დადგომისთანავე მნიშვნელოვნად მატულობს მწვავე დიარეული დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ამ პერიოდზე მოდის ამ დაავადებათა რეგისტრირებულ შემთხვევათა 50%-ზე მეტი, რაც სავარაუდოდ დაკავშირებულია გარემოში მაღალ ტემპერატურაზე პათოგენური მიკრობების ცხოველმყოფელობის გაძლიერებასთან.

ექვსი რისკის ფაქტორის წვლილი არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირების 25X25 მიზნის მიღწევაში: მოდელირებით ჩატარებული კვლევა

ექვსი რისკის ფაქტორის წვლილი არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირების 25X25 მიზნის მიღწევაში: მოდელირებით ჩატარებული კვლევა

            

ებოლა - სიტუაციის აღწერა

8 ივლისი, 2015

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ებოლას ვირუსული დაავადების (ევდ) ახალი შემთხვევები სტაბილურად ფიქსირდება სიერა ლეონესა და გვინეაში. ბოლო კვირის განმავლობაში (29 ივნისი - 5 ივლისი) სულ დაფიქსირდა ევდ-ის 30 ახალი შემთხვევა: 18 გვინეაში, 9 სიერა ლეონეში და 3 ლიბერიაში.

 
ეშერიხია კოლი
ევრაზიის ინფექციურ დაავადებათა მე-7 საერთაშორისო კონგრესი

ა.წ. 30 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით, ქ. თბილისში, სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში, ჩატარდა ევრაზიის ინფექციურ დაავადებათა მე-7 საერთაშორისო კონგრესი.
კონგრესის ორგანიზატორები იყვნენ: შავი ზღვის ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური მიკრობიოლოგიის საზოგადოება, საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

ეპილეფსია და სტიგმა

ეპილეფსია თავის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, გამოწვეული ტვინის ნეირონების უნებლიე, არაადეკვატური აღგზნებით. ხასიათდება ეპილეფსიური გულყრებით.

10-დან 6 შემთხვევაში ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი უცნობია. თუმცა, მის განვითრებაში გარკვეულ როლს ასრულებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა გენეტიკა, ტვინის ინფექციური დაავადებები (მენინგიტი, ენცეფალიტი...), თავის ტრამვული დაზიანება (მათ შორის მუცლადყოფნის პერიოდში განვითრებული დაზიანებები გამოწვეული ჰიპოქსიით, დედის მიერ გადატანილი ინფექციური დაავადებით...)[i].

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული (EIW) აღინიშნება მთელს ევროპის რეგიონში ყოველი წლის აპრილის თვეში

* მისი მიზანია ცნობიერების ამაღლება იმუნიზაციის მნიშვნელობის     შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის
* წლების მანძილზე საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში, რომლის ფარგლებში ახორციელებს ფართო მასშტაბიან საკომუნიკაციო ღონისძიებებს


•    გადარჩენილ სიცოცხლეთა რაოდენობის თვალსაზრისით კაცობრიობა მედიცინის სხვა არცერთ დარგთან არ არის ისეთ ვალში, როგორც იმუნიზაციასთან
•    იმუნიზაცია შესულია ყველა დროის უდიდეს სამედიცინო მიღწევათა ათეულში (პენიცილინი, რენტგენის სხივები, დნმ, ინსულინი, ანესთეზია და სხვა);


ევროპის იმუნიზაციის კვირეული - მესიჯები

აცერი და დაიცავი!

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული 24-30 აპრილი, 2016 წელი[i]ყველა ქვეყანას შეუძლია ამის მიღწევა-მოვიდა დრო მთელ რეგიონში აღმოვფხვრათ ხარვეზები იმუნიზაციაში.

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული 2016
ევროპის იმუნიზაციის კვირეული - პრესკონფერენცია 25.04.2016

2016 წლის 25 აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის (EIW) აღსანიშნავად გაიმართა პრესკონფერენცია სლოგანით აცერი და დაიცავი

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული 24-30 აპრილი 2016

v მისი მიზანია ცნობიერების ამაღლება იმუნიზაციის მნიშვნელობის     შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის

v წლების მანძილზე საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში, რომლის ფარგლებში ახორციელებს ფართო მასშტაბიან საკომუნიკაციო ღონისძიებებს

ევროპის გარემოს და ჯანმრთელობის პროცესის სპეციალური სამუშაო ჯგუფის მე-8 შეხვედრა 10.06.2016

2016 წლის 10 ივნისს ქ.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

ეპიდსიტუაციის პროგნოზი 2016 წლის ზაფხულისთვის

ზაფხულის ცხელი პერიოდის დადგომისთანავე მნიშვნელოვნად მატულობს მწვავე დიარეული დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ამ პერიოდზე მოდის ამ დაავადებათა რეგისტრირებულ შემთხვევათა 50%-ზე მეტი, რაც სავარაუდოდ დაკავშირებულია გარემოში მაღალ ტემპერატურაზე პათოგენური მიკრობების ცხოველმყოფელობის გაძლიერებასთან.

ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 22.06.2016

2016 წლის 22-23 ივნისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა პროექტის „საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ ფარგლებში ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 

ეპიდზედამხედველობის რეგიონული სამუშაო ჯგუფის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრა ბაქოში 20.07.2016

ტრანს–სასაზღვრო თანამშრომლობა (CBC) არის ადამიანისა და ცხოველის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომუშავე ოფიციალური პირების თანამშრომლობის ასამბლეა ორი ან მეტი მეზობელი ქვეყნიდან, რომელთა ერების ორმხრივი სურვილია ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა, რაც უკავშირდება დაავადების გამოკვლევას, გამოვლენასა და გავრცელებას. 

ენტეროჰემორაგიული ნაწლავის ჩხირი

Escherichia coli, იგივე ნაწლავის ჩხირი, ფართოდ გავრცელებული ბაქტერიაა, რომელიც ბუნებაში მრავალი შტამით (სახეობით) არის წარმოდგენილი. მათი უმეტესობა  უვნებელია ჯანმრთელობისთვის, ადამიანის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ნორმალურ მიკროფროლასაც კი წარმოადგენენ, თუმცა არსებობს პათოგენური  შტამებიც, რომლებმაც შესაძლებელია გამოიწვიონ როგორც დიარეით მიმდინარე დაავადება, ასევე ნაწლავგარე ინფექციებიც. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ მხრივ  ენტეროჰემორაგიული E.coli-ს ჯგუფს ენიჭება.

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული (EIW) აღინიშნება მთელს ევროპის რეგიონში ყოველი წლის აპრილის თვეში

* მისი მიზანია ცნობიერების ამაღლება იმუნიზაციის მნიშვნელობის     შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის 
* წლების მანძილზე საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში, რომლის ფარგლებში ახორციელებს ფართო მასშტაბიან საკომუნიკაციო ღონისძიებებს


•    გადარჩენილ სიცოცხლეთა რაოდენობის თვალსაზრისით კაცობრიობა მედიცინის სხვა არცერთ დარგთან არ არის ისეთ ვალში, როგორც იმუნიზაციასთან
•    იმუნიზაცია შესულია ყველა დროის უდიდეს სამედიცინო მიღწევათა ათეულში (პენიცილინი, რენტგენის სხივები, დნმ, ინსულინი, ანესთეზია და სხვა);

ენდოკრინული დაავადებებით ავადობის თავისებურებები, 2014
ევროპის იმუნიზაციის კვირეული საქართველოში, 20-25 აპრილი, 2014

ევროპის იმუნიზაციის კვირეული - პრესკონფერენცია 24.04.2017

201წლის 2აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის აღსანიშნავად  გაიმართა პრესკონფერენცია სლოგანით  ვაქცინები მოქმედებს! აცერი და დაიცავი!

ექინოკოკოზი

საქართველოში შეინიშნება პარაზიტული დაავადებით, ექინოკოკოზით, ავადობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში აღრიცხულია ამ დაავადების 352 შემთხვევა, რომელთა აბსოლუტურ უმრავლესობას დასჭირდა ქირურგიული მკურნალობა. ექინოკოკოზს იწვევს ლენტისებრი (თასმისებრი) ჰელმინთი Echinococus გვარიდან, რომლის 4 სახეობიდან, ადამიანისთვის და ზოგადად ჯანდაცვის სფეროსათვის მნიშვნელოვანია 2 ფორმა: კისტოზური და ალვეოლარული (კისტოზური/ერთკამერიანი, ანუ ჰიდატიზური ექინოკოკი - Echinococus granulosus და ალვეოლარული/მრავალკამერიანი ექინოკოკი - E.multilocularis). ექინოკოკოზის გამომწვევი ეს ორივე პარაზიტი ბიოჰელმინთია, რომელთა განვითარება 2 მასპინძლის მონაცვლეობით წარმოებს.

ევროპის გარემოსა და ჯანმრთელობის მე-6 მინისტერიალი ჩეხეთში ქ. ოსტრავაში

2017 წლის 13-15 ივნისს საქართველოს დელეგაციამ, ცენტრის გენერალური დირექტორის, ბატონი ამირან გამყრელიძის ხელმძღვანელობით, მონაწილეობა მიიღო  ევროპის გარემოსა და ჯანმრთელობის მე-6 მინისტერიალში, რომელსაც მასპინძლობდა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა ქ. ოსტრავაში. 

ევროპის გარემოსა და ჯანმრთელობის მე-6 მინისტერიალი ჩეხეთში ქ. ოსტრავაში

2017 წლის 13-15 ივნისს საქართველოს დელეგაციამ, ცენტრის გენერალური დირექტორის, ბატონი ამირან გამყრელიძის ხელმძღვანელობით, მონაწილეობა მიიღო  ევროპის გარემოსა და ჯანმრთელობის მე-6 მინისტერიალში, რომელსაც მასპინძლობდა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა ქ. ოსტრავაში.

ებოლა

1.ზოგადი მიმოხილვა-ებოლას ვირუსი იწვევს მწვავე დაავადებას, რომელიც, მკურნალობის გარეშე, როგორც წესი,  ფატალურად მთავრდება. ებოლას ყველაზე მასშტაბური ეპიდაფეთქება დაიწყო დასავლეთ აფრიკაში (პირველი შემთხვევა დაფიქსირებულია 2014 წლის მარტის თვეში).