კვლევები
      დანართი 1
კვლევები
ონკოლოგიური მარკერები ღირებულება (ლარი)
1 IM.18.1.6a საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
ჰორმონალური კვლევები ღირებულება (ლარი)
2 HR.3.6 თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში                    12.00
3 HR.1.1.f თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (T3)                    15.00
4 HR.1.3 თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
5 HR.3.4 ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
6 HR.3.8 მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
7 HR.7.1 პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
8 HR.3.7 პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
9 HR.7.3 ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში                    15.00
10 HR.7.7 დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატის განსაზღვრა სისხლში                    20.00
სეროლოგიური კვლევები ღირებულება (ლარი)
11 MB.9.8.g CMV IgM, ELISA                    15.00
12 MB.9.8.m CMV IgG, ELISA                    15.00
13 MB.9.27.m HSV IgM, ELISA                    15.00
14 MB.9.27.g HSV  IgG, ELISA                     15.00
15 MB.9.67.g Rubella Virus lgG, ELISA                    15.00
16 MB.9.67.m Rubella Virus lgM, ELISA                    15.00
17 MB.9.37.m TOXO Gondii IgM, ELISA                    15.00
18 MB.9.37.g TOXO Gondii IgG, ELISA                    15.00
19 MB.9.185.a  H.pylori IgA, ELISA                    25.00
20 MB.9.185.g  H.pylori IgG, ELISA                    22.00
21 MB.9.207.g Leptospira IgG, ELISA                    40.00
22 MB.9.207.m Leptospira IgM, ELISA                    40.00
23 MB.9.79.a Chlamydia trachomatis IgA                    18.00
24 MB.9.79.g Chlamydia trachomatis IgG                     18.00
25 MB.9.79.m Chlamydia trachomatis IgM                     18.00
26 MB.9.92 Clostridium difficile Toxin A/B Stool, ELISA                    35.00
27 MB.9.29.ab Leishmania Ab - ELISA                     20.00
28 MB.9.19.m EBV  Ig M                     24.00
29 MB.9.19.g EBV Ig G                    24.00
30 MB.9.72.g VZV IgG                    15.00
31 MB.9.72.m VZV IgM                    15.00
32 MB.9.52.m Borelia IgM                    20.00
33 MB.9.52.g Borelia IgG                    20.00
34 MB.9.22 HAV ab ELISA                    21.00
35 MB.9.35 anti HIV ELISA                    11.00
36 MB.9.26 anti HCV ELISA                    11.00
37 MB.9.25.s anti HBs ELISA                    11.00
38 MB.9.25.c anti HBc ELISA                    11.00
39 MB.9.386.RA Treponema pallidum ( RW,  RPR)                       7.00
40 MB.9.35.RA Anti-HIV                       8.00
41 MB.9.26.RA Anti-HCV (Hepatitis С virus )                       8.00
42 MB.9.25.RA Hepatitis В virus ( HBsAg)                       8.00
43 MB.9.386 TPHA                    10.00
44 IM.6.3 ანტინუკლეარული ანტისხეულები-ANA                    24.00
45 A23.MB.4  Agglutination test for Brucellosis                    20.00
46 A23.MB.4m Brucella IgM, ELISA                    30.00
47 A23.MB.4g Brucella IgG, ELISA                    30.00
ბაქტერიოლოგია და სანიტარული კვლევები ღირებულება (ლარი)
48 MB.2.BL სისხლის კულტივაცია, იდენტიფიკაცია, მგრნობელობა                    30.00
49 MB.2.UR შარდის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    30.00
50 MB.2.EF  ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური, ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა                    30.00
51 MB.2.LQ ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა                    30.00
52   ნაღვლის წვენის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
53 MB.2.91 სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა ტოქსიკოინფექციაზე (ბოტულიზმი)                    28.00
54 MB.2.MT პირის ღრუს გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
55 MB.2.R  ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგია პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
56 MB.2.L  ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
57 MB.2.O ყურის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
58 MB.2. თვალის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    25.00
59 MB.2.362 საშოს ნაცხში B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივაცია და მგრძნობელობა                    28.00
60 MB.2.FM საშოს ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
61 MB.2.GM ურეთრის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
62 MB.2.GM.sp სპერმის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    28.00
63 MB.2.FA.d ფეკალური მასების გამოკვლევა დისბაქტერიოზზე                    24.00
64 MB.2.FA ფეკალური მასების გამოკვლევა პათოლოგიურ ფლორაზე (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერია და სხვა)                    28.00
65 MB.2.FA.336 ფეკალური მასების გამოკვლევა  შიგელას მტარებლობაზე                     15.00
66 MB.2.FA.69 განავალში Campylobacter spp-ის იდენტიფიკაცია და მგრძნობელობა                    30.00
67 MB.2.FA.146 განავალში Escherichia coli H7:O157-ს იდენტიფიკაცია (ჰემოლიზურ-ურიმიული სინდრომი)                    30.00
68 MB.2.SP ნახველის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    30.00
69 MB.2.W ჭრილობის ნაცხის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    30.00
70 MB.2.m ქალის რძის გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    27.00
71 MB.2.69 სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა CANDIDA -ს ჯგუფის სოკოზე                    16.00
72 MB.4 სისხლის გამოკვლევა-ვიდალის რექცია (აგლუტინაციის რეაქცია მუცლის ტიფისა და სხვა სალმონელოზების დროს)                    15.00
73 MB.2.BL.api სისხლის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
74 MB.2.UR.api შარდის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
75 MB.2.SP.api ნახველის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
76 MB.2.FA.api ფეკალური მასის გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
77 MB.2.EF.api პუნქტატების, ჭრილობებისა და ბიოლოგიური სითხეების გამოკვლევა აპი სისტემებით                      45.00
78 MB.2.RA.202 ლეგიონელას ანტიგენის განსაზღვრა შარდში                    30.00
79 MB.2RA.372 Streptococcus Pneumoniae – ანტიგენის განსაზღვრა შარდში, ცერებროსპინალურ სითხეში                    30.00
არაბიოლოგიური მასალის (სტერილური საგნები და ხელსაწყოები, ინვაზიური სამედიცინო აპარატურა) სტანდარტული მიკრობიოლოგიური კვლევა და სხვა სანიტარული კვლევები ღირებულება (ლარი)
80 MB.2.EN.S ქიურგიული მასალის გამოკვლევა                    15.00
81 MB.2.EN.S ჰაერის გამოკვლევა                    15.00
82 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა ნაწლავის ჩხირზე                    15.00
83 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა ჩირქმბად ჩხირებზე                    15.00
84 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა პათოგენურ ფლორაზე                    20.00
85 MB.2.EN.S ჩამონარეცხების გამოკვლევა პროტეუსზე                    15.00
86 MB.2.EN.S მასალის კვლევა Legionella-ზე                    98.00
87 MB.2.EN.S ცხვირის ნაცხის კვლევა მტარებლობაზე                    25.00
88 MB.2.EN.S სასმელი წყლის გამოკვლევა მიკრობთა რაოდენობაზე                    85.00
89 MB.2.EN.S გამოხდილი წყლის სტერილობა                    85.00
90 PR.1.2 ჰელმინთებზე ფეკალიების მიკროსკოპიული გამოკვლევა                        6.00
კლინიკა, ბიოქიმია ღირებულება (ლარი)
91 BL.7.1 საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში                    10.00
92 BL.7.4 ალბუმინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
93 BL.9.3 კრეატინინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
94 UR.2.16.3 კრეატინინის განსაზღვრა შარდში                     10.00
95 BL.9.1 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში                    10.00
96 UR.2.16.1 შარდოვანას განსაზღვრა შარდში                     10.00
97 BL.13.2.1 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
98 BL.10.1.1 საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა  სისხლის შრატში                     10.00
99 BL.10.1.2/BL.10.1.3 თავისუფალი (არაკონიუგირებული) და კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში                     10.00
100 BL.11.2.1 ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
101 BL.11.2.2 ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
102 BL.11.2.3 გამაგლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
103 BL.5.6 ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
104 BL.11.1.1                ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში                    10.00
105 BL.14.5 რკინის განსაზღვრა                       8.00
106 BL.14.4 მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში                       8.00
107 BL.15.2 ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში                       8.00
108 BL.17 ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში                    15.00
109 BL.7.9.1.a C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში                     15.00
110 BL.6 სისხლის საერთო ანალიზი                       7.00
111 CG.6 პროთრომბინის ინდექსის, საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა                        7.00
სხვა
112 XXDE9X ულტრასონოგრაფიული კვლევა                    20.00
113 ZYZX90 სპეციალისტისკონსულტაცია                    20.00
კანის ლეიშმანიოზი

კანის ლეიშმანიოზი ენდემური, ტრასმისიური დაავადებაა. გვხვდება თბილი და ცხელი კლიმატის ქვეყნებში. გამოიხატება კანის შემოფარგლული წყლულოვანი დაზიანებით, რომელიც ნაწიბურის გაჩენით მთავრდება. აღწერილია კანის ლეიშმანიოზის გამომწვევის ორი სახეობა: ანტროპონოზული, ქალაქის ტიპის, გამომწვევი L.tropica minor და ზოონოზური, სოფლის ტიპის, გამომწვევი L.tropica major.

კიბოს რისკსა და ხუთ ქცევით რისკ ფაქტორს შორის ასოციაცია: საფრანგეთის E3N კოჰორტის კვლევის შედეგები

მოკლე მიმოხილვა:

დღეისათვის ცნობილია  კავშირი ცხოვრების წესის რიგ მოდიფიცირებად  მახასიათებელსა და კიბოს რისკის შემცირებას შორის, თუმცა მწირია ინფორმაცია ქცევითი რისკ-ფაქტორების კომბინირებულ ეფექტზე ან კიბოს შემთხვევების იმ წილზე, რომლის პრევენციაც შესაძლებელია ცხოვრების წესის გაუმჯობესებით. აღნიშნული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა გამოვლენილიყო ასოციაცია ქცვით რისკ ფაქტორებსა და როგორც ყველა ორგანოს ასევე ორგანო სპეციფიური კიბოს რისკს შორის საშუალო ასაკის ქალებში.

კითხვები და პასუხები ჰიპერტენზიის შესახებ

ჰიპერტენზია, ასევე ცნობილი როგორც სისხლის მაღალი ან მომატებული წნევა –მდგომარეობაა, როდესაც სისხლძარღვები მუდმივად მაღალი წნევის ქვეშ იმყოფებიან. სისხლი გულის მიერ სისხლძარღვების საშუალებით ორგანიზმის ყველა ნაწილს მიეწოდება. გულის ყოველი შეკუმშვისას, სისხლი გადაედინება სისხლძარღვებში. სისხლის წნევა წარმოიქმნება  

კვლევები ხელის დაბანის მიღმა

სანიტარიისა და ჰიგიენის გადამწყვეტი როლი ჯანმრთელობისათვის 

5 წლამდე ასაკის 200 მიიონზე მეტი ბავშვი ვერ აღწევს სრულყოფილ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას სიღარიბის, ჯანმრთელობის პრობლემების, ცუდი კვებისა და არასწორი მოვლის გამო.

                                                        

კანონი და ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს შესახებ

კანონი და ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთარობის დადგენილება თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებათა გაძლიერების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

კოლორექტალური კიბო

კოლორექტალური კიბოთი ავადობა მამაკაცთა შორის ავადობის 746000 ახალი შემთხვევით (კიბოთი ავადობის 10%) მესამე ადგილზეა, ხოლო ქალთა შორის მეორე ადგილზე 614000 ახალი შემთხვევით (ავადობის 9.2%). შემთხვევების თითქმის 55% მაღალგანვითარებულ რეგიონებში ვლინდება.  

კუჭის კიბო

ექსპერტთა შეფასებით, კუჭის კიბოს ავადობა თითქმის ერთი მილიონი (952 000 შემთხვევა, საერთო შემთხვევების 6.8%) ახალი შემთხვევით 2012 წელს მეხუთე ადგილზეა  ფილტვის, ძუძუს, კოლორექტალური და პროსტატის კიბოს შემდეგ.

კვლევის ეთიკის სისტემის პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში
კოლაბორაცია მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ზედამხედველობისათვის XpertTM MTB/RIF და Color Test გამოყენებით სხვადასხვა გარემოში
კიბოს მსოფლიო დღე 2015

კიბოს მსოფლიო დღე არაჩვეულებრივი ინიციატივაა, რომლის საშუალებითაც მთელ მსოფლიოს შეუძლია გაერთიანდეს კიბოს გლობალური გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. იგი   ყოველწლიურად 4 თებერვალს იმართება.

კიბოს რისკსა და ხუთ ქცევით რისკ ფაქტორს შორის ასოციაცია: საფრანგეთის E3N კოჰორტის კვლევის შედეგები

მოკლე მიმოხილვა:

დღეისათვის ცნობილია  კავშირი ცხოვრების წესის რიგ მოდიფიცირებად  მახასიათებელსა და კიბოს რისკის შემცირებას შორის, თუმცა მწირია ინფორმაცია ქცევითი რისკ-ფაქტორების კომბინირებულ ეფექტზე ან კიბოს შემთხვევების იმ წილზე, რომლის პრევენციაც შესაძლებელია ცხოვრების წესის გაუმჯობესებით. აღნიშნული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა გამოვლენილიყო ასოციაცია ქცვით რისკ ფაქტორებსა და როგორც ყველა ორგანოს ასევე ორგანო სპეციფიური კიბოს რისკს შორის საშუალო ასაკის ქალებში.

კვლევები ხელის დაბანის მიღმა

სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვა ბავშვების ჯანმრთელობის აუცილებელი წინაპირობაა

დაუბანელი ხელებით მრავალი დაავადება გადადის. მსოფლიოში, ყოველწლიურად 5 წლის ქვემო ასაკის 3.5 მილიონზე მეტი ბავშვი იღუპება დიარეისა და ქვემო სასუნთქი გზების ინფექციური დაავადებების გამო. დადგენილია, რომ ბავშვებში, დიარეისა და სხვა დაავადებების მაღალი რისკი დაკავშირებულია სანიტარულ-ჰიგიენური წესების არასათანადო დაცვასთან, ასევე უვარგისი წყლის გამოყენებასთან. კვლევებით დადასტურდა, რომ ჰიგიენური საკითხების სათანადო ცოდნა (განათლება) ხელს უწყობს დიარეით გამოწვეული დაავადებებისა და სიკვდილიანობის შემცირებას.

კემბრიჯის უნივერსიტეტის კვლევა

კემბრიჯის უნივერსიტეტის კვლევის შედეგების თანახმად, ყოველდღიურად 20 წუთი სწრაფი სიარული საგრძობლად ამცირებს ნაადრევი სიკვდილის რისკს.

დაბალი ფიზიკური აქტივობის, ნაადრევ სიკვდილსა და სიმსუქნეს შორის კავშირის განსაზღვრის მიზნით, მთელი ევროპის მასშტაბით „კიბოსა და სიმსუქნის ევროპული პროსპექტული კვლევა“ ჩატარდა.

კლასიფიკატორები

კლასიფიკატორი - საგნების, მოვლენების, ცნებების სისტემატიზებული დანაწილება კლასებად, ქვეკლასებად და მომდევნო რიგის წვრილ დანაყოფებად რაიმე ნიშნის საფუძველზე. კლასიფიცირების სისტემები იძლევა სტრუქტურას, რომელიც მოცემულ ობიექტებს ჩამოყალიბებული კრიტერიუმების მიხედვით ალაგებს. თითოეულ ობიექტს საკუთარი უნიკალური კოდი გააჩნია.

კურსი - „სოფლის ამბულატორიის სამედიცინო პერსონალის განათლება ონკოლოგიის სფეროში“

2014 წელს ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ზუგდიდის რაიონში განხორცილდა პროექტი „სოფლის ამბულატორიის სამედიცინო პერსონალის განათლება ონკოლოგიის სფეროში“, რომელიც მიზნად ისახავდა სოფლის ამბულატორიის პერსონალის (ექიმი, ექთანი) ტრენინგს. სამედიცინო პერსონალის განათლება განხორციელდა „ონკოპრევენციის ცენტრისა“ და „ჩეხეთის კარიტასის“ თანამშრომლობით. სასწავლო კურსს, რომელიც

კონფერენცია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით 04.07.2015

ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია Gilead-ის ხელშეწყობით საქართველომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამის პირველი ფაზა მოიცავს იმ 5000 პაციენტის მკურნალობას, რომელთა ღვიძლის 

კლიმატის ცვლილება და ჯანმრთელობა

რას წარმოადგენს კლიმატის ცვლილება?

კლიმატის ცვლილების ფენომენი ცნობილი გახდა XX საუკუნის 70-იანი წლებიდან, როცა აღინიშნა მსოფლიო საშუალო წლიური ტემპერატურის მკვეთრი ზრდის ტენდენცია და გახშირებული კლიმატური კატასტროფები. დღეისათვის, უკვე მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ კლიმატის ცვლილებას პლანეტის მასშტაბით ნამდვილად აქვს ადგილი.

კონფერენცია - რეგიონალური მაღალი რანგის დიალოგი ,,გზა წარმატებისკენ“

2015 წლის 28-30 სექტემბერს ქ.თბილისში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის ორგანიზებით, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს, გაეროს შიდსის პროგრამისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანა-ორგანიზატორობით,

კონტრაცეპციის საერთაშორისო დღე 26.09.2015

კონტრაცეპციის საერთაშორისო დღე 

კიბოს კონტროლისა და სკრინინგის მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია 05.12.2015

2015 წლის 5 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით და კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს 

კონფერენცია - „ბიოსამედიცინო კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვის პოლიტიკა - არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“ 22.12.2015

2015 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა უმასპინძლა კონფერენციას „ბიოსამედიცინო კვლევაში მონაწილე ადამიანთა უფლებების დაცვის პოლიტიკა არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები“.

 

კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე 2016

კიბო მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანის სიკვდილს იწვევს.კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღეს, რომელიც ყოველწლიურად 4 თებერვალს იმართება, მთელი მსოფლიო კიბოს გლობალური გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთიანდება.

კიბოთი ავადობის თავისებურებები საქართველოში, 2014
კონფერენცია - კიბოს მსოფლიო დღე 04.02.2016

201წლის თებერვალს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა კიბოს მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია სლოგანით ჩვენ შეგვიძლია... მე შემიძლია…

კიბოს მსოფლიო დღე - 4 თებერვალი
კონფერენცია - კიბოს მსოფლიო დღე 04.02.2016

201წლის თებერვალს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა კიბოს მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია სლოგანით ჩვენ შეგვიძლია... მე შემიძლია…

კალიუმით მდიდარი საკვები ამცირებს ინსულტის განვითარების რისკს ასაკოვან ქალებში

კალიუმით მდიდარი საკვები ამცირებს ინსულტის განვითარების რისკს ასაკოვან ქალებში

მენოპაუზის შემდგომი ასაკის ქალებს შეუძლიათ ინსულტის თავიდან აცილება კალიუმით მდიდარი საკვების მიღებით
ალბერტ ეინშტეინის სამედიცინო კოლეჯის (ბრონქსი) მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ ქალებში მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში კალიუმით მდიდარი საკვების მიღებით ინსულტის და ამ მიზეზთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის რისკი მცირდება. ამ კვლევის შედეგმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ქალების კვების რაციონში ხილისა და ბოსტნეულის ჩართვის აუცილებლობას, რადგან ეს პროდუქტები კალიუმის წყაროს წარმოადგენს. ხაზგასასმელია ისიც, რომ კალიუმის მიღება მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში არა მარტო ინულტის, არამედ ნაადრევი სიკვდილიანობის რისკსაც ამცირებს.

კონფერენცია - „საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“ (GeNoC-PH) 05.04.2016

2016 წლის 5 აპრილს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის (NCDC) ეროვნული ცენტრის, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (TSU) და საქართველოს უნივერსიტეტის (UG) ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია - პროექტის წარდგენა სახელწოდებით „საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“ (GeNoC-PH).

კონფერენცია - ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 01.07.2016

2016 წლის 1 ივლისს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.

 

კონფერენცია - ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 01.07.2016

2016 წლის 1 ივლისს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.

კოღოსგან დაცვის საშუალებები

ეკოლოგიური

შეძლებისდაგვარად უნდა დამუშავდეს  დაჭაობებული ტერიტორია და უნდა აღიკვეთოს დაჭაობების გამომწვევი მიზეზები. გუბურები უნდა დაშრეს, წყალსატევების ნაპირები გათანაბრდეს-გასწორდეს და დიდი წყალსატევების სანაპირო ზოლი ჩაღრმავდეს. წყალსატევები პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს წყალმცენარეებისაგან. წყლის რეზერვუარები  გადაიხუროს.

კიბოს რეგისტრის ფორმა პათოლოგიურ-ანატომიური ლაბორატორიებისთვისცენტრებისთვის N IV-30/1
კარდიოვასკულური დაავადებები 2014
კიბოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია
კონფერენცია - ქალთა კარდიოვასკულური ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები 03.02.2017
2017 წლის 3 თებერვალს დაავადებათა კონტროლოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია თემაზე ქალთა კარდიოვასკულური ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები.
კიბოს მსოფლიო დღე 2017: ჩვენ შეგვიძლია... მე შემიძლია…
კიბოს მსოფლიო დღე 2017: ჩვენ შეგვიძლია... მე შემიძლია…
კიბოს მსოფლიო დღე 06.02.2017

2017 წლის 4 თებერვალს  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე კიბოს მსოფლიო დღე.

კიბოს რეგისტრის ფორმა N IV-30
კოხლეარული იმპლანტის საერთაშორისო დღე 25.02.2017

2017 წლის 25 თებერვალს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაავადებათა კონტროლოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და საქველმოქმედო ფონდ „აი იას“ ინიციატივითა და  ხელშეწყობით  გაიმართა ,,კოხლეარული იმპლანტის საერთაშორისო დღისადმი“ მიძღვნილი კონფერენცია.

კავშირი თირკმლის დაავადებებსა და სიმსუქნეს შორის

სიმსუქნის დროს, ორგანიზმში ცხიმის ჭარბად დაგროვება ხდება. 

თირკმლის დაავადებებისაკენ უფრო მეტად მსუქანი, მათ შორის დიაბეტითა და ჰიპერტონული დაავადებების მქონე ადამიანები არიან მიდრეკილი.

თუ სათანადო ზომები არ იქნა მიღებული, მთელ მსოფლიოში, 2025 წელს სიმსუქნით, მამაკაცების 18% და ქალების 21%  იქნება დაავადებული.

კიბოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია 2017-2020
კონფერენცია ქ. ბათუმში იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ 28.04.2017

2017 წლის 28 აპრილს ქალაქ ბათუმში გაიმართა კონფერენცია იმუნიზაციის პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრის გენერალური დირექტორი, საზoგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის, ბათუმის მერიის, რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობების წარმომადგენლების და პირველადი ჯანდაცვის ქსელის სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები.

კოკსაკის ვირუსი და ხელის, ტერფის და პირის დაავადება

ხელის, ტერფის და პირის დაავადება ბავშვთა ასაკში გავრცელებული ენტეროვირუსული ინფექციაა. ხასიათდება სუბფებრილური ცხელებით, მტკივნეული წყლულებით პირის ღრუში და ვეზიკულებით მტევნებსა და ტერფებზე.

კამპილობაქტერიოზი

ზოგადი მიმოხილვა (გავრცელება): კამპილობაქტერიოზი მწვავე ზოონოზური დაავადება, რომელიც უმეტესად დიარეითა და მუცლის ტკივილით მიმდინარეობს. კამპილობაქტერიები დიარეული დაავადების ოთხ ყველაზე ხშირ გამომწვევებს შორისაა.

კეთრი (Leprosy) (ლეპრა, ჰანსენის დაავადება, ლომის სახე)

ზოგადი მიმოხილვა: კეთრი მძიმე ქრონიკული ინფექციური დაავადებაა. მას ასევე უწოდებენ ჰანსენის დაავადებას, რომელმაც 1873 წელს Mycobacterium leprae-ის  იდენტიფიცირება მოახდინა.

კროიტცფელ-იაკობის დაავადება

1. ზოგადი მიმოხილვა - კროიტცფელ-იაკობის დაავადება ადამიანის პრიონული, ნეიროდეგენერაციული  დაავადებაა. მიჩნეულია, რომ გამოწვეულია უჯრედული გლიკოპროტეინის (პრიონული ცილის), პათოლოგიური იზოფორმით. იგი სწრაფად პროგრესირებადი, ფატალური გამოსავლის მქონე დაავადება, რომელიც დგება სიმპტომების გამოვლენიდან 1-2 წლის პერიოდში.

კორონავირუსული ინფექცია

1. ზოგადი მიმოხილვა - კორონავირუსით გამოწვეული ვირუსული ინფექცია (გარდა SARS-ისა და MERS-CoV-ის) წარმოადგენს გრიპისმაგვარი დაავადების განვითარების ერთ-ერთ უხშირეს მიზეზს (10-15%) და  ყოველწლიურად აავადებს მოსახლეობას. 

კატარაქტა

 განმარტება: კატარაქტა  თვალის დაავადებაა, რომელიც მხედველობის დაქვეითებით გამოიხატება. გამომწვევი მიზეზი თვალის ბროლის შემღვრევაა. როგორც წესი, კატარაქტა მოხუცებულობის ასაკში ვლინდება, თუმცა თანდაყოლილი შემთხვევებიც გვხვდება. ეს უკანასკნელი, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს ტრამვას, ანთებას და ა.შ.