ნერვული სისტემის დარღვევები

ნერვული სისტემის დარღვევები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში მილიარდ ადამიანს აღენიშნება ნერვული სისტემის დისფუნქცია. აქედან 50 მლიონზე მეტი დაავადებულია ეპილეფსიით, 24 მილიონი  ალცჰაიმერის დაავადებით  და სხვა გენეზის დემენციით. http://www.who.int/topics/mental_health  

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს
ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან
ნერვული სისტემის დაავადებათა გავრცელების თავისებურებები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში დაახლოებით მილიარდ ადამიანს ნერვული სისტემის დისფუნქცია აღენიშნება. აქედან 50 მილიონზე მეტი დაავადებულია ეპილეფსიით, 24 მილიონი კი - ალცჰეიმერით და სხვა დემენციით. ნევროლოგიურ დარღვევებს მიეკუთვნება ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები. თავის მხრივ, ნევროლოგიური დარღვევები შემდეგ ნოზოლოგიებს მოიცავს:

ნოზოკომიური ინფექციები და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა
ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

 

ნოროვირუსული ინფექცია

ნოროვირუსი გამოირჩევა მაღალი კონტაგიოზურობით. ნოროვირუსით შესაძლოა დაინფიცირდეს და ავად გახდეს ნებისმიერი ადამიანი. დაინფიცირება შესაძლებელია ცხოვრების განმავლობაში  რამოდენიმეჯერ.  ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის სხვადასხვა ტიპის ნოროვირუსის არსებობა. ერთი ტიპის ნოროვირუსით დაინფიცირება არ დაგიცავთ სხვა ტიპის ნოროვირუსით დაინფიცირებისგან.

 
ნაადრევი სიკვდილიანობის 40%-ის თავიდან აცილება ყველა ქვეყანაში, 2010-30: სიკვდილიანობის ეროვნული ტენდენციების მიმოხილვა, გაეროს ჯანმრთელობის მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევის შეფასების თვალსაზრისით
ნაადრევი სიკვდილიანობის 40%-ის თავიდან აცილება ყველა ქვეყანაში, 2010-30: სიკვდილიანობის ეროვნული ტენდენციების მიმოხილვა, გაეროს ჯანმრთელობის მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევის შეფასების თვალსაზრისით 
ნარკოვითარება საქართველოში

ნარკოვითარება საქართველოში (2013)

ნერვული სისტემის დაავადებები
ნარკოვითარება საქართველოში - წლიური ანგარიში 2015
ნარკოვითარება საქართველოში 2015

ნარკოვითარება საქართველოში 2015