ჟურნალი „ქართული პოლიტიკა“: N3, 2015 წ.

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია გამოსცემს ჟურნალს „ქართული პოლიტიკა“. ჟურნალის პირველი ორი ნომერი მოიცავდა დემოგრაფიული, ეკონომიკური, სოცილური, საგარეო და საშინაო პოლიტიკის აქტუალური პრობლემების