საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები

1.    რას წარმოადგენს საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები?

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებებს მიეკუთვნება:

▫          პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლებისა და ყბების ავადმყოფობები

▫          საყლაპავის, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის ავადმყოფობები

სტრატეგია
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრების სტრატეგიული ფუნქციები
 • გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;
 • ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან;
 • გარემოს, შრომის, სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით;
 • დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა;
სიგარეტი – ღირს ამ “სიამოვნებაზე” უარის თქმა!

1850 წელს გრაფ და გრაფიანი დე ბოკარმეს ციხე-დარბაზში ვახშმობა ბელგიელი გუსტავ ფუნისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. მემკვიდრეობას დახარბებულმა გრაფმა და გრაფიანიამ, ძმის მოსაშორებლად ისეთი მომწამლავი ნივთიერება გამოიყენეს, რომლის აღმოჩენა გარდაცვლილის ორგანიზმში და შესაბამისად

სტრესი

ისწავლეგაუმკლავდი სტრესს!

სტრესი ყოველდღიურობის ნაწილია  და ადამიანებიც სხვადახვაგვარად ვცდილობთ გაუმკლავდეთ მას. ზოგი ამისთვის საყვარელ მელოდიას, ან მეგობართან საუბარს მიმართავს, სხვისთვის ხსნა ცრემლებია...

სერვისები

ლუგარის ცენტრის ყველა ლაბორატორია ახორციელებს კვლევებს ბიოუსაფრთხოებისა

და ხარისხის კონტროლის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.

ლუგარის ცენტრის ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორიაში ხდება კლინიკებიდან შემოსული

ნიმუშების კვლევა რესპირატორულ და ენტერობაქტერიებზე. იგივე პერსონალის მიერ

ხორციელდება განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დიაგნოსტიკაც. ლაბორატორია

უზრუნველყოფს იმ პათოგენების დროულ დეტექციას, რომელთა დიაგნოსტიკა სხვა

კლინიკურ ლაბორატორიებში არ ხდება. ლუგარის ცენტრის ბაქტერიოლოგიური

ლაბორატორიები რეფერალური ცენტრებია როგორც რიგი კლინიკური, ასევე დკსჯეც

რეგიონული ლაბორატორიებისათვის.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემოს პათოგენების მიკრობული ეკოლოგია 04.12.2014

2014 წლის  4 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემოს პათოგენების მიკრობული ეკოლოგია 05.12.2014

2014 წლის  5 დეკემბერს თბილისის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში

სანიტარიისა და ჰიგიენის გადამწყვეტი როლი ჯანმრთელობისათვის

5 წლამდე ასაკის 200 მიიონზე მეტი ბავშვი ვერ აღწევს სრულყოფილ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას სიღარიბის, ჯანმრთელობის პრობლემების, ცუდი კვებისა და არასწორი მოვლის გამო. 

საკონტაქტო ინფორმაცია

დკეც-ის სათაო ოფისი

მ. ასათიანის 9, თბილისი 0177

e-mail: pr.ncdc@ncdc.ge

ცხელი ხაზი116 001

 

 

სამუშაო წიგნი 1 (იმუნიზაციის მონიტორინგი)
სამუშაო წიგნი 2 (იმუნიზაციის მონიტორინგი)
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­ე და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა
სემინარი - ანტიმიკრობული რეზისტენტობის აქტუალური საკითხები 19-21.2014

2014 წლის 19-21 დეკემბერს სასტუმრო „შატო ყვარელში“ ჩატარდა სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული  

სამუშაო შეხვედრა პილოტური შეფასების გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინიციატივის ფარგლებში 12-16 იანვარი, 2015 წელი

2015 წლის 12-16 იანვარს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ

საშვილოსნოს ყელის კიბო

საშვილოსნოს ყელის კიბო 2012 წელს გამოვლენილი 528,000 ახალი შემთხვევით ქალთა შორის მეოთხე ყველაზე გავრცელებული ონკოლოგიური დაავადებაა, ხოლო კიბოთი საერთო ავადობაში მეშვიდე ადგილზეა. ისევე, როგორც ღვიძლის კიბოს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს გლობალური ავადობის უდიდესი ტვირთი 

საყლაპავის კიბო

საყლაპავის კიბოს ავადობა 2012 წელს სავარაუდოდ გამოვლენილი 456 000 ახალი შემთხვევით (ონკოლოგიურ დაავადებათა საერთო ავადობის 3.2%) მერვე ადგილზეა ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის და სიკვდილიანობა მეექვსე ადგილზე სიკვდილის დაახლოებით 400 000 შემთხვევით (კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის 4.9%). 

საქართველოს ბუნებრივი კერებიდან გამოყოფილი Y. pestis ატიპური ხაზები: პროტეომიდან, ვირულენტობამდე და გენთა ექსპრესიამდე
საქართველოში პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვის ხელშეწყობის გრანტის მიზნობრივი ხარჯვის შესახებ
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებათა გავრცელების თავისებურებები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის არაგადამდებ დაავადებათა 2010 წლის გლობალური ანგარიშის მიხედვით, მსოფლიოში, საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები სიკვდილიანობის მეოთხე ძირითად მიზეზს (დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების მიხედვით კარდიოვასკულური, სიმსივნური და ფილტვის ქრონიკულ- ობსტრუქციული დაავადებების შემდეგ) წარმოადგენს. i

სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებათა გავრცელების თავისებურებები

2013 წელს სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებათა პრევალენტობა 100000 მოსახლეზე 535 იყო (სურათი 1), რაც წინა 2012 წელთან შედარებით მცირედა ადაკლებული. 2013 წელს ასევე შემცირებული იყო რეგისტრირებული ახალი შემთხვევების რაოდენობაც, ინციდენტობამ 100000 მოსახლეზე შეადგინა 380.

საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით
საკვებისმიერი დაავადებების კონტროლის მიზნით, სალმონელოზურ ინფექციებზე ზედამხედველობის ეროვნული, საყრდენ ბაზებზე დამყარებული ლაბორატორიული სისტემის შექმნა და აფეთქებებზე რეაგირების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საქართველოში
საქართველოში ლეიშმანიოზის ზედამხედველობის სისტემის და კონტროლის სტრატეგიის გაუმჯობესება
საქართველოში პოლიომიელიტის/მწვავე დუნე დამბლების ეპიდზედამხედველობის სისტემის შეფასება
საქართველოში როტავირუსული ვაქცინის დანერგვის შემდგომი შეფასება
საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია და მართვა:კომპლექსური მიდგომა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიდგომა ამ პრობლემისადმი კომპლექსურია და მოიცავს ღონისძიებებს მთელი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე – მულტიდისციპლინარული, სათემო განათლების, სოციალური მობილიზაციის, ვაქცინაციის, სკრინინგის, მკურნალობისა და პალიატიური მზრუნველობის სახით.

საშვილოსნოს ყელის კიბო

საშვილოსნოს ყელის კიბო ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადებაა ქალებს შორის, რომელიც  საშვილოსნოს ყელის ქსოვილებში ვითარდება.  

საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევათა უმეტესობა ნელა პროგრესირებადია - დაზიანებული უჯრედების კიბოდ გარდასაქმნელად, ხშირად 10-15 წელიც კია საჭირო. შესაძლოა, ეს პროცესი  სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, 

სამეცნიერო საბჭოს სხდომა 29.01.2015

2015 წლის 29 იანვარს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამეცნიერო საბჭოს სხდომა. სხდომაზე საბჭოს წევრებმა განიხილეს 2014 წელს შესრულებული პროექტები და დასახეს 

სამუშაო შეხვედრა პარიზში

2015 წლის 14-15 იანვარს საფრანგეთში (პარიზი) დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო დირექტორმა და ლუგარის ცენტრის მენეჯერმა მონაწილეობა მიიღეს MediLabSecure ქსელის მიერ 

საინტერესო ფაქტები

ევროპა

 • XIII-XIX სს–ში ყოველი მეშვიდე მაცხოვრებელი იღუპებოდა ჭლექით - 2-ჯერ მეტი, ვიდრე იმდროინდელ ომებში;
 • ფეოდალურ ეპოქაში მოსახლეობის სიცოცხილის საშუალო ხანგრძლივობა ინფექციური დაავადებების გამო მხოლოდ 30 წელს შეადგენდა;
 • შუა საუკუნეებში ყოველწლიურად ყვავილით ავად ხდებოდა 12 მლნ ადამიანი, იღუპებოდა 1,5 მლნ
სახელმწიფოს მიერ მართვადი დაავადებები

1.    რომელი დაავადებების საწინააღმდეგოდ ტარდება აცრები?

 საქართველოში სახელმწიფო პროგრამის იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში ყველა  ბავშვი უზრუნველყოფილია უფასო იმუნიზაციით 10 დაავადებების საწინააღმდეგოდ: ტუბერკულოზი, ჰეპ B, დიფთერია, ყივანახველა, ტეტანუსი, პოლიომიელიტი, ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი ბ, წითელა, წითურა, ყბაყურა;

სტაბილური იმუნოდიაგნოსტიკის შექმნა (განვითარება)
სასმელი წყლისა და სანიტარიის გლობალური ანალიზი და შეფასება
სიმსუქნის პრევენციის სტრატეგია საქართველოში

წინასიტყვაობა.  სიმსუქნე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა. არაჯანსაღი კვება და დაბალი ფიზიკური აქტივობა მთავარი რისკ-ფაქტორებია ისეთი მნიშვნელოვანი არაგადამდები დაავადებებისათვის, როგორიცაა კარდიო-ვასკულური დაავადებები, სიმსივნე და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2.

საქართველოს პარლამენტის წევრების ვიზიტი რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში 10.10.2014

2014 წლის 10 ოქტომბერს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

საქართველოში არაგადამედებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017–2020 წლების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიის მიზანი, ამოცანები, ხედვა და ძირითადი პრინციპები 

არაგადამდებ დაავადებათა ეროვნული სტრატეგია დაეფუძნა ჯანმოს არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას და მიზნად ისახავს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და კონტროლის თვალსაზრისით დასახული გლობალური ამოცანების მიღწევას.

სხვადასხვა სახის პუბლიკაციები

სტატიები, აბსტრაქტები

სეროლოგიური ლაბორატორია

დკსჯეც - ლუგარის ცენტრში ფუნქციონირებს სეროლოგიური ლაბორატორია. იგი პასუხისმგებელია პაციენტების ნიმუშებში მრავალი სხვადასხვა ვირუსული, ბაქტერიული და პარაზიტული პათოგენების ანტიგენებისა და მათი საწინააღმდეგო ანტიხსეულების დეტექციაზე. ამ ინფექციების ჩამონათვალში შედის ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია/შიდსი, წითელა, წითურა, როტავირუსები, სხვადასხვა ზოონოზური ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები, მათ შორის ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება, ტკიპისმიერი ენცეფალიტი, რიკეტსიოზები, ბრუცელოზი, ლეპტოსპიროზი, ბორელიოზი, ბართონელოზი და მრავალი სხვა. ლაბორატორიაში ხდება, როგორც ნიმუშების პირველადი სკრინინგი, ასევე სხვა ლაბორატორიებიდან მიღებული ნიმუშების დამადასტურებელი ტესტირება.

სურსათის და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია 2017-2020

არაჯანსაღი კვება მოიაზრება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დეტერმინანტად არაგადამდებ დაავადებათა რისკებს შორის. არასათანადო ცოდნით და არაჯანსაღი კვებითი ქცევებით მრავალი ქრონიკული დაავადება შეიძლება განვითარდეს  (დიაბეტი, კარდიოვასკულური დაავადებები, ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადებები, იოდის, რკინის და სხვა მიკრონუტრიენტების დეფიციტით გამოწვეული დარღვევები, ოსტეოპოროზი, სიმსუქნე, კარიესი და სხვ.), რომელთა ხვედრითი წილი მსოფლიოში საერთო სიკვდილობის დაახლოებით 60%-ს შეადგენს, და რომელთა თავიდან აცილებაც ადვილადაა შესაძლებელი თავად მოსახლეობის და კონკრეტულად თითოეული ინდივიდის მიერ, ჯანსაღი კვების პრინციპების სისტემატური დაცვით (ჯანსაღი კვებითი ქცევებით). უარყოფითი კვების ფაქტორი და დაბალი ფიზიკური აქტივობა განაპირობებს დიაბეტის შემთხვევების დაახლოებით 60%-ის; ძუძუს, ნაწლავისა და პროსტატის კიბოს შემთხვევების 35%-ის; ართრიტების 25%-ის; გულის კორონარული დაავადებებისა (CHD) და ინსულტის შემთხვევების დაახლოებით 20%-ის განვითარებას.

საშვილოსნოს ყელის კიბო - დაავადება რომლის თავიდან აცილებაც შესაძლებელია

რატომაა საშვილოსნოს ყელის კიბო პრობლემა?

საშვილოსნოს ყელის კიბო დღეს მთელ მსოფლიოში ქალთა ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. განვითარებად ქვეყნებში ის ქალების ყველაზე გავრცელებული სიმსივნეა. უკანასკნელ ათწლეულში დანერგილი პრევენციული (პროფილაქტიკური) ღონისძიებების წყალობით, განვითარებულ ქვეყნებში ავადობის მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდა. თუმცა, განვითარებად ქვეყნებში დაავადება კვლავ ფაროდ  არის გავრცელებული.  ჯანმოს მონაცემებით, 2012 წელს საშვილოსნოს ყელის კიბოს 528,000 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 266,000 ქალი გარდაიცვალა.  ეს დაავადება, რომლის პრევენცია შესაძლებელია, ქალებს შორის, დაბალ და საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებში სიკვდილის მეორე წამყვან მიზეზს  წარმოადგენს.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 01-18/ნ განსაკუთრებით საშიში პატოგენების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე
სტატისტიკა

სტატისტიკა არის საზოგადოებრივი მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მასობრივი საზოგადოებრივი მოვლენების რაოდენობრივ მხარეს, მჭიდრო კავშირში მათ ხარისხობრივ მხარესთან. სტატისტიკურ მონაცემებს წარმოადგენს გაზომვების, დაკვირვებების, ანალიზის, ცდების შედეგები, რომელთა წყაროებს მიეკუთვნება: სახელმწიფო მართვის ორგანოები (მაგ. ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც განსაზღვრულ მონაცემებს იღებს სამედიცინო დაწესებულებებიდან); მოსახლეობის აღწერის მონაცემები; შერჩევითი კვლევები.

სტატისტიკური ცნობარი

სტატისტიკური ცნობარი “ჯანმრთელობის დაცვა” დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ყოველწლიური გამოცემაა, რომელშიც წარმოდგენილია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის რესურსების ამსახველი ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები. ცნობარი გამოიცემა 1996 წლიდან. მონაცემები წარმოდგენილია ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მე-10 გადახედვის შესაბამისად.

მაჩვენებლების გამოსათვლელად გამოყენებულია გაეროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული მეთოდოლოგიები, რაც განაპირობებს საქართველოს მაჩვენებლების შედარებადობას სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან.

ცნობარში წარმოდგენილია ათასწლეულის განვითარების საქართველოს მიზნები და ინდიკატორები, განხილულია მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლები და მონაცემები და მაჩვენებლები გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კლასების მიხედვით: ინფექციური და პარაზიტული, ონკოლოგიური, სისხლის მიმოქცევის სისტემის, ენდოკრინული, სუნთქვის ორგანოთა, შარდსასქესო სისტემის, ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები და სხვა.

სასწავლო მასალები

სასწავლო მასალებში წარმოდგენილია:

 • ICD მე–10 გადახედვის (ასკ-10) web–დაფუძნებული სასწავლო პაკეტი - ინტერაქტიული თვითშემსწავლელი კურსი, რომლის მეშვეობით ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ასკ-10-ის on-line რეჟიმში შესწავლა.
 • ვიდეოგაკვეთილების მეშვეობით შესაძლებელია ელექტრონული ჯანდაცვის კლასიფიკატორების მოდულში მოცემული ყველა სამედიცინო კლასიფიკატორის ინსტრუქციის შესწავლა.    
სხვა სტატისტიკური მიმოხილვა

ჯანმრთელობის დაცვა - მოკლე სტატისტიკური მიმოხილვა 2016

ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების გავრცელება საქართველოში - კიბოს პოპულაციური რეგისტრის მონაცემები 2015-2016 

ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების გავრცელება საქართველოში - კიბოს პოპულაციური რეგისტრის 2015 წლის მონაცემები

 

მოკლე მიმოხილვა 2016

მოკლე მიმოხილვა 2015

მოკლე მიმოხილვა 2013

მოკლე მიმოხილვა 2012

მოზარდთა და ახალგაზრდების ჯანმრთელობა საქართველოში

0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა ჯანრთელობის დაცვის მოკლე სტატისტიკა

ჰიპერტენზია - მოკლე მიმოხილვა

უსაფრთხო სისხლი

ჯანმრთელობა 2020: ევროპის პოლიტიკის ჩარჩო მთავრობებისა და საზოგადოების ქმედების მხარდასაჭერად ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის

გლობალური ჯანმრთელობის ორიენტირები XXI საუკუნეში გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების და
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიების მიხედვით

მდგრადი განვითარების მიზნები

 

 

სემინარი - არაპირდაპირი ფლუორესცენციის მეთოდი, როგორც სადიაგნოსტიკო საშუალება 9-10.03.2015

2015 წლის  9–10 მარტს, თბილისში, სასტუმროში Holiday Inn ქართულ–გერმანული პროექტის ფარგლებში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება (GIZ) 

სამუშაო შეხვედრა - ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი და ანტიმიკრობული რეზისტენტობა 21.03.2015

2015 წლის 21 მარტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბატონ დავით სერგეენკოს ხელმძღვანელობით 

საინფორმაციო ბიულეტენი N 1 (იანვარი 2015 -მარტი 2015)
სამუშაო შეხვედრა - ქვეყანაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის საკითხები 26-27.03.2015

2015 წლის 26-27 მარტს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრმა აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრთან ერთად ჩაატარა ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა  თემაზე

სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების ზედამხედველობა და C. difficile-სთან ასოცირებული დაავადებების ეპიდემიოლოგია და პრევენცია 25.03.2015

25 მარტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა სემინარი შემდეგ თემებზე სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული ინფექციების ზედამხედველობა და C. difficile-სთან ასოცირებული დაავადებების ეპიდემიოლოგია და პრევენცია

სემინარი - ბალტიის ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ქსელი 26-27.03.2015

2015 წლის 26-27 მარტს საქართველოში მიმდინარეობდა სემინარი თემაზე ბალტიის ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ქსელი. სემინარში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა შემდეგი ქვეყნებიდან: ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, შვედეთი, რუსეთი, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და ბელორუსია.

სამუშაო შეხვედრა - გლობალური ავადობის ტვირთის კვლევა 31.03.2015-01.04.2015

ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების ინსტიტუტის (IHME) ხელმძღვანელობით და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაწილეობით, 2014 წლიდან საქართველოში მიმდინარეობს გლობალური ავადობის ტვირთის

სამუშაო შეხვედრა - აზბესტით განპირობებული დაავადებების (აგდ) ელიმინაცია/მინიმიზაცია საქართველოში 31.01.2015

2015 წლის 31 მარტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე აზბესტით განპირობებული დაავადებების (აგდ) ელიმინაცია/მინიმიზაცია საქართველოში. 

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა 17.04.2015

2015 წლის 17 აპრილს,  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გაიმართა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ.საყვარელიძის სახელობის 

სემინარი - ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, ეპიდემიის დასაწყისის შეფასების მნიშვნელობა - ებოლასთან ბრძოლის სტრატეგიები 20.04.2015

2015 წლის 20-22 აპრილს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში ვიზიტით იმყოფებოდა ნორვეგიის ქ. ტრომსოს, პარტნიორი უნივერსიტეტის პროფესორთა ჯგუფი - ტორალფ ჰასვოლდი (დელეგაციის 

საგზაო უსაფრთხოების მესამე გლობალური კვირეული, 4-10 მაისი, 2015

საგზაო უსაფრთხოების მესამე გლობალური კვირეული, რომელიც ინიცირებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ, 2015 წლის 4-10 მაისს აღინიშნება. კვირეულის თემაა „ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება“ და მასში როგორც ხელისუფლების

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
საქართველოში C და B ჰეპატიტის გავრცელების ეროვნულ პოპულაციური (მოსახლეობის) კვლევა 13.05.2015

2015 წლის 13 მაისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ გამართა 

საქართველოში C და B ჰეპატიტის გავრცელების ეროვნულ პოპულაციური (მოსახლეობის) კვლევა დაიწყო
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
საინფორმაციო ბიულეტენი N 2 (მარტი 2015 – მაისი 2015)
საქართველოში პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვის ხარჯთეფექტურობის კვლევა

გავი ალიანსის (GAVI) მიერ საქართველოსთვის 10 ვალენტიანი პნევმოკოკური ვაქცინის (PCV10) დანერგვისთვის განსაზღვრული დახმარება 2015 წელს იწურება. შედეგად, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობმა კომისიამ (ICC), დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით, მიიღო ხარჯთეფექტურობის ანალიზის ჩატარების გადაწყვეტილება (2013). კვლევა მიზნად ისახავდა იმუნიზაციის პროგრამული დანახარჯების მოსალოდნელი ზრდის  და ვაქცინის ხარჯთეფექტურობის შეფასებას, ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერებას ხარჯთეფექტურობის კვლევების ჩასატარებლად და  გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეკონომიკური შეფასების გამოყენებას.

ადგილობრივ ექსპერტთა დარგთაშორისმა ჯგუფმა ჩაატარა ანალიზი და ერთმანეთს შეადარა 2 სცენარი: პროფილაქტიკური აცრების კალენდარი პნევმოკოკური ვაქცინის გარეშე და მისი დანერგვის შემდეგ. 2014-2023 პერიოდში დაბადებული ბავშვების 10 კოჰორტის შესაფასებლად გამოყენებული იყო პროგრამა TRIVAC. დემოგრაფიის, დაავადებათა ტვირთის, იმუნიზაციით მოცვის, სამედიცინო სერვისებით სარგებლობის და დანახარჯების შესახებ გამოყენებული იყო ადგილობრივი მონაცემები; ვაქცინის დანერგვის ეფექტის შესაფასებლად გამოყენებული იყო კლინიკური კვლევებით და სამეცნიერო ლიტერატურიდან მოძიებული მტკიცებულებები. აცრების კალენდარი განისაზღვრა 3+0 დოზით, ხოლო 1 დოზა ვაქცინის მოსალოდნელი ღირებულება იყო $3.5.  

შეფასების პერიოდში (10 წელი) მანძილზე, პნევმოკოკური ვაქცინით მოსალოდნელია შუა ყურის მწვავე ანთებით გამოწვეული ამბულატორიული ვიზიტის 7170, პნევმონიით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის 5325, პნევმოკოკური მენინგიტით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის 87 შემთხვევის პრევენცია, რაც ნიშნავს საქართველოში წელიწადში დაახლოებით 5 ლეტალური და 700 ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევის პრევენციას. 10 წლის განმავლობაში პნევმოკოკური ვაქცინის შესასყიდად სახელმწიფო დახარჯავს დაახლოებით $4.4 მილიონს. თუმცა ამ თანხის ნახევარი კომპენსირდება მკურნალობის ხარჯების დაზოგვით.  კვლევის შედეგად გაუმჯობესდა უწყებათაშოის თანამშრომლობა და ეკონომიკური შეფასების ჩატარების შესაძლებლობები. გამოიკვეთა, რომ საქართველოს პროფილაქტიკური აცრების ეროვნულ კალენდარში პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვა მაღალი ხარჯთეფექტურობის ინტერვენციაა.

http://ncdc.ge/ka-GE/Publications/Research

საქართველოში პნევმოკოკური ვაქცინის დანერგვის ხარჯთეფექტურობის კვლევა

გავი ალიანსის (GAVI) მიერ საქართველოსთვის 10 ვალენტიანი პნევმოკოკური ვაქცინის (PCV10) დანერგვისთვის განსაზღვრული დახმარება 2015 წელს იწურება. შედეგად, იმუნიზაციის განხორციელების ხელშემწყობმა კომისიამ (ICC), დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით, მიიღო ხარჯთეფექტურობის ანალიზის ჩატარების გადაწყვეტილება (2013). კვლევა მიზნად ისახავდა იმუნიზაციის პროგრამული დანახარჯების მოსალოდნელი ზრდის  და ვაქცინის ხარჯთეფექტურობის შეფასებას, ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერებას ხარჯთეფექტურობის კვლევების ჩასატარებლად და  გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეკონომიკური შეფასების გამოყენებას.

სამედიცინო ეთიკის კომისიის სააპლიკაციო ფორმა

სამედიცინო ეთიკის კომისიის სააპლიკაციო ფორმა 

სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2014 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში 04.06.2015

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე სსიპ-ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2014 წლის შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს მოუსმინეს. 

სისხლის დონორთა საერთაშორისო დღე 12.06.2015

2015 წლის 12 ივნისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სისხლის დონორთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

სხვადასხვა
სამუშაო შეხვედრა - გადამდები დაავადებების შეტყობინების თანამედროვე სისტემების გაცნობა 07.07.2015

2015 წლის 7 ივლისს, მცხეთაში, ორგანიზაცია ბათელის („Battelle”) მემორიალური ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალის ინიციატივით და ტექნიკური დახმარებით  მოეწყო სამუშაო შეხვედრა,  რომელშიც მონაწილეობდნენ ამავე ორგანიზაციის, დკსჯეც-ის ცენტრალური და რეგიონული ოფისის 

 
სამუშაო შეხვედრა

2015 წლის 9-10 ივლისს, სასტუმრო ,,ლოპოტაში"  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები მონაწილეობით გაიმართება შეხვედრა თემაზე - საქართველოს ლაბორატორიული ინფორმაციის მართვის სისტემის (LIMS) დანერგვა. 

საქართველოში რეპროდუციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის მეორე კვლევა 09.07.2015

2015 წლის 9 ივლისს სასტუმროში „რედისონ ბლუ ივერია“ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებთა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით (NCDC) და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით 

სამუშაო შეხვედრა 15.07.2015

2015 წლის 15 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა შეხვედრა ქრონიკული ლიმფოიდური ლეიკემიის დიაგნოსტიკისა და პროგნოსტიკის თემაზე.

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ სტატია აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ავადობისა და სიკვდილობის ყოველკვირეულ ჟურნალში გამოქვეყნდა

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ სტატია აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ავადობისა და სიკვდილობის ყოველკვირეულ ჟურნალში გამოქვეყნდა

სამუშაო შეხვედრა 27.07.2015

2015 წლის 27 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა მისიის წევრების შეხვედრა ცენტრის გენერალურ დირექტორთან ბატონ ამირან გამყრელიძესთან და იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველოს თანამშრომლებთან. 

 
სომხეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი 28.07.2015

2015 წლის 28 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს ეწვია სომხეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაცია.

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ სტატია აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ავადობისა და სიკვდილობის ყოველკვირეულ ჟურნალში გამოქვეყნდა

 

 
სომხეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი 28.07.2015

2015 წლის 28 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს ეწვია სომხეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაცია.

 
სამძიმარი

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექცია და თანამშრომლები ღრმა მწუხარებას გამოთქვამენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აჭარის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის ნოდარ სხილაძის გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებენ გარდაცვლილის ოჯახს.

საქართველოში ხორციელდება "გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავება"

2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განრიგისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების ჩარჩოკონვენციის თანახმად,ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“ შემუშავება. შესაბამისად, 29 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით განხორციელდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა მისიის ვიზიტი, რომლის მიზანი იყო „გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP)“ შემუშავებისათვის ექსპერტული დახმარების გაწევა.

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შესახებ სტატია აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ავადობისა და სიკვდილობის ყოველკვირეულ ჟურნალში გამოქვეყნდა
საინფორმაციო ბიულეტენი მშობელთათვის (ხშირად დასმული შეკითხვები) - პოლიომიელიტი და ვაქცინა მისი პრევენციისთვის

პოლიომიელიტისგან თავდაცვის საუკეთესო საშუალებას ვაქცინაცია წარმოადგენს. ექიმები რეკომენდაციას იძლევიან - ყველა ბავშვმა მიიღოს პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა.

რატომ უნდა აიცრას  ჩემი/თქვენი ბავშვი პოლიომიელიტის წინააღმდეგ?

საქართველოს მარათონი სიცოცხლის გადასარჩენად
საქართველო ჯანმო-ს რეგიონული კომიტეტის მუდმივმოქმედი კომიტეტის წევრად აირჩიეს

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 65–ე  სესია

14–17 სექტემბერი, 2015 წელი ქ. ვილნიუსი, ლიტვა

2015 წლის 14-17 სექტემბერს ქ. ვილნიუსში მიმდინარე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 65–ე სესიაზე საქართველოსამი წლით რეგიონული კომიტეტის მუდმივმოქმედი კომიტეტის წევრად აირჩიეს. მუდმივმოქმედი კომიტეტის 12 წევრში საქართველოსთან ერთად ახალ წევრებად არჩეული არიან ისლანდია, იტალია და ტაჯიკეთი.

საპრეზენტაციო შეხვედრა პარლამენტში 08.10.2015

2015 წლის 8 ოტომბერს  საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის მხარდაჭერით და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს გასვლითი სხდომა 16.10.2015

2015 წლის 16 ოქტომბერს  გაიმართა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს გასვლითი სხდომა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რიჩარდ გ.ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრის ბაზაზე.

საინფორმაციო ბიულეტენი N 3 (ივნისი 2015 - ოქტომბერი 2015)
სამუშაო შეხვედრა 30-31.10.2015

2015 წლის 30-31 ოქტომბერს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ იქნა მულტისექტორული შეხვედრა რომელიც ეძღვნებოდა ქვეყნის შიგნით გასატარებელ აქტივობებს ევროპის

სამეცნიერო საბჭოს სხდომა 13.11.2015

2015 წლის 13 ნოემბერს გაიმართა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა შემდეგ საკითხებზე:  

 • სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში 2015 წელს მიმდინარე  პროექტების შესრულების შესახებ 
სამუშაო შეხვედრა 25-26.11.2015

2015 წლის 25-26 ნოემბერს ქალაქ თბილისში მიმდინარეობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ეძღვნება ევროპის რეგიონში გეოჰელმინთებთან ბრძოლისა და პროფილაქტიკის საკითხებში მიღწეულ პროგრესს.

საქართველოს კანონი და ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს შესახებ
საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სამოქმედო გეგმა 2013-2018

 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის N196 დადგენილება საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

 

სამუშაო შეხვედრა - ანტიბიოტიკორეზისტენტობა 30.11 - 01.12.2015

2015 წლის 30 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში მიმდინარეობს სამუშაო შეხვდრა ანტიბიოტიკორეზისტენტობის საკითხებზე.

საბავშვო ბაღების კვების სტანდარტების პროექტის განხილვასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა 10.12.2015

2015 წლის 10 დეკემბერს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ნუტრიციის სტანდარტების პირველი სამუშაო ვერსიის განხილვა.  

სამუშაო შეხვედრა პარიზში

2015 წლის 15 დეკემბერს ქ.პარიზში პასტერის ინსტიტუტში გაიმართა ევროკავშირის პროექტის MediLabSecure სამუშაო შეხვედრა.

საბავშვო ბაღების კვების სტანდარტების პროექტის განხილვასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა 10.12.2015

2015 წლის 10 დეკემბერს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ნუტრიციის სტანდარტების პირველი სამუშაო ვერსიის განხილვა.  

საინფორმაციო ბიულეტენი N 4 (ოქტომბერი 2015 - დეკემბერი 2015)
საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული, 24-30 იანვარი

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია შესაძლებელია

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული ევროპის მასშტაბური ინიციატივაა, რომელსაც უძღვება ევროპის საშვილოსნოს ყელის კიბოს ასოციაცია(ECCA).

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული, 24-30 იანვარი

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია შესაძლებელია

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული ევროპის მასშტაბური ინიციატივაა, რომელსაც უძღვება ევროპის საშვილოსნოს ყელის კიბოს ასოციაცია(ECCA).

საგანმანათლებლო მასალები გრიპზე
სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის პრევენციისა და კონტროლის რეკომენდაციები
 • გრიპით დაავადებული პაციენტები უნდა მოთავსდნენ ცალკე პალატაში ან კოჰორტულად;
 • შეძლებისდაგვარად უნდა შეიზღუდოს პაციენტების პალატის გარეთ გადაადგილება;
 • პაციენტებს პალატის გარეთ გადაადგილებისას ან ტრანსპორტირებისას სავალდებულოა ეკეთოთ ნიღაბი;
სეზონური გრიპი - კითხვები და პასუხები

სეზონური გრიპი - კითხვები და პასუხები 

სეზონური გრიპი

 1. სეზონური გრიპი მწვავე ინფექციური დაავადებაა, რომელიც აადამიანიდან ადამიანზე  გადაეცემა ხველით, ცემინებით, ვირუსით დაბინძურებულ საგნებთან ან ზედაპირებთან შეხებით. ხასიათდება როგორც მსუბუქი, ისე მძიმე მიმდინარეობით შესაძლოა ლეტალური გამოსავალიც. განსაკუთრებით მაღალი რისკის  ქვეშ იმყოფებიან- ორსულები, მოხუცები, ბავშვები, სუსტი იმუნური სისტემის და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები.

სამუშაო შეხვედრა ალმა-ატაში 22.02.2016

2016 წლის 22 თებერვალს ყაზახეთის ქალაქ ალმა-ატაში გაიმართა ეპიდზედამხედველობის რეგიონული სამუშაო ჯგუფის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრა DTRA-ს მხარდაჭერით.

საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის პილოტური პროგრამის დანერგვა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 23.02.2016

2016 წლის 23 თებერვალს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ქ.გურჯაანში გაიმართა 

სამუშაო შეხვედრა ალმა-ატაში 22.02.2016

2016 წლის 22 თებერვალს ყაზახეთის ქალაქ ალმა-ატაში გაიმართა ეპიდზედამხედველობის რეგიონული სამუშაო ჯგუფის აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრა DTRA-ს მხარდაჭერით.

სტრუქტურა

 

 

 

 

 

 

 

 

საინტერესო ფაქტები ხანდაზმულებზე[i]

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) პროგნოზით: 2000 წლიდან 2050 წლამდე მსოფლიოში 60 წელს გადაცილებული მოსახლეობა 11%-დან 22%-მდე გაიზრდება. სავარაუდოდ, აბსოლუტური რიცხვი 60 წლის და მეტი ასაკის  მოსახლეობის 605 მილიონიდან 2 მილიარდი გახდება.

საქართველო თამბაქოს გარეშე 29.03.2016

2016 წლის 29 მარტს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართება თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული დღისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია, სლოგანით თამბაქოსგან თავისუფალი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები

საქართველო თამბაქოს გარეშე 2016
საქართველოში ყოველწლიურად 29 მარტს აღინიშნება დღე ,,საქართველო თამბაქოს გარეშე“ მისი აღნიშვნა თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მნიშვნელობაზე, თამბაქოს მოხმარების რეალური საფრთხის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. წელს თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული დღე მიმდინარეობს სლოგანით თამბაქოსგან თავისუფალი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები
საინფორმაციო ბიულეტენი N 1 (2016)
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
სამუშაო შეხვედრა სენფორდის გამომცემლებთან სამომავალო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით

2016 წლის 15-19 აპრილს საქართველოში  სამომავალო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებიან სენფორდის გამომცემლობის წარმომადგენლები.

სამედიცინო ბიოდაცვის მეთხუთმეტე საერთაშორისო კონფერენცია

2016 წლის 26-29 აპრილს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქ.მიუნხენში  ჩატარდა სამედიცინო ბიოდაცვის მეთხუთმეტე საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობდა 50 ქვეყნის 500-ზე მეტი წარმომადგენელი. 

საქართველოს პარლამენტში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქართველო-აშშ ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შემუშავების“ თაობაზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტების ინიციატივით და „პარტნიორობა ჯანმრთელობის კვლევისა და განვითარებისთვის“ თანამშრომლობით, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქართველო-აშშ ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შემუშავების“ თაობაზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა 03.06.2016

2016 წლის 3 ივნისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გაიმართა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მართვის კოლეგიური ორგანოს - სამეთვალყურეო საბჭოს მორიგი სხდომა.

სისხლის დონორის მსოფლიო დღე 15.06.2016

2016 წლის 15 ივნისს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სისხლის დონორის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია.

სისხლის დონორის მსოფლიო დღე

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში  ყოველწლიურად, 14 ივნისს,  აღინიშნება სისხლის დონორთა მსოფლიო დღე, რომლის მიზანია მადლიერების გამოხატვა იმ უანგარო დონორების მიმართ, რომლებიც ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად ნებაყოფლობითა და უანგაროდ გასცემენ სისხლს. ამ დღის აღნიშვნა, ასევე, მიზნად ისახავს უანგარო, რეგულარული დონორობის მნიშვნელობის ხაზგასმას და მოუწოდებს  ადამიანებს გახდნენ სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორები. 2016 წლის კამპანიის თემაა „სისხლი ყველა გვაერთანებს“.  

საინფორმაციო სემინარი Novartis ბიოსამედიცინო კვლევის ინსტიტუტის (NIBR) წარმომადგენლებთან 05.06.2016

2016 წლის 5 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა - სემინარი ნოვარტის (Novartis) ბიოსამედიცინო კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან.

საინფორმაციო სემინარი Novartis ბიოსამედიცინო კვლევის ინსტიტუტის (NIBR) წარმომადგენლებთან 05.07.2016

2016 წლის 5 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა - სემინარი ნოვარტის (Novartis) ბიოსამედიცინო კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან.

საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და შეფასება

საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და შეფასება

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 326

აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2018 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 327

ტუბერკულოზის კონტროლის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

სამუშაო შეხვედრა - NCDC LAB პრეზენტაცია 20.09.2016

2016 წლის 20 სექტემბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა NCDC-ის ლაბორატორიული ქსელის ხელმძღვანელი პირების მონაწილეობით.

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებების 2014 წლის ტენდენციები
სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებების და იმუნური მექანიზმის ჩართვით გამოწვეული ზოგიერთი დარღვევის ტენდენციები 2014
საერთაშორისო ფორუმი ჯანდაცვის ხარისხისა და უსაფრთხოების საკითხებზე 26-28.09.2016

მიმდინარე წლის 26-28 სექტემბერს სინგაპურში გაიმართა საერთაშორისო ფორუმი ჯანდაცვის ხარისხისა და უსაფრთხოების საკითხებზე, რომელიც მიმდინარეობს სინგაპურის ჯანდაცვის განვითარების ქსელის SHINe-ს, სინგაპურის ჯანდაცვის სამინისტოს, ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის BMJ-ს და სხვა აზიის ქვეყნებში მოქმედი სამედიცინო ტექნოლოგიური ორგანიზაციების სპონსორობითა და მხარდაჭერით.

სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის პრევენციისა და კონტროლის რეკომენდაციები
 • გრიპით დაავადებული პაციენტები უნდა მოთავსდნენ ცალკე პალატაში ან კოჰორტულად;
 • შეძლებისდაგვარად უნდა შეიზღუდოს პაციენტების პალატის გარეთ გადაადგილება;
 • პაციენტებს პალატის გარეთ გადაადგილებისას ან ტრანსპორტირებისას სავალდებულოა ეკეთოთ ნიღაბი;
სეზონური გრიპი კითხვები და პასუხები

კითხვები გრიპზე:

1.           რა არის სეზონური გრიპი?. 

2.           რა სიმპტომები აქვთ გრიპით დაავადებულ ადამიანებს?

3.           როგორ ვრცელდება  სეზონური გრიპი?

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

გრიპის საწინააღმდეგო  ვაქცინაცია არის გრიპის პრევენციის და მისგან გამოწვეული მძიმე შედეგების ყველაზე ეფექტური სპეციფიკური საშუალება. მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნოთ, ვაქცინაციას შეუძლია გრიპით დაავადების რისკი შეამციროს 60%-ით მთელს მოსახლეობაში გრიპის სეზონის განმავლობაში.

სენატორ ჯო დონელის ვიზიტი ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრში 12.10.2016

2016 წლის 12 ოქტომბერს სენატორი ბატონი ჯო დონელი კოლეგებთან ერთად რ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს ესტუმრა.

საქართველოს შესწავლისათვის მიძღვნილი ყოველწლიური ღონისძიება:" ჯანდაცვა საქართველოში"

3 ნოემბერს უესტმინსტერის უნივერსიტეტში მიმდინარეობს საქართველოს შესწავლისათვის მიძღვნილი ყოველწლიური ღონისძიება:" ჯანდაცვა საქართველოში".

საკოორდინაციო საბჭოს გაფართოებული სხდომა 17.11.2016

201წლის 17 ნოემბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ცენტრის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა საკოორდინაციო საბჭოს გაფართოებული სხდომა.

საქართველოს შესწავლისათვის მიძღვნილი ყოველწლიური ღონისძიება:" ჯანდაცვა საქართველოში"

3 ნოემბერს უესტმინსტერის უნივერსიტეტში მიმდინარეობს საქართველოს შესწავლისათვის მიძღვნილი ყოველწლიური ღონისძიება:" ჯანდაცვა საქართველოში".

საქართველოს ელჩის გაერთიანებულ სამეფოში - თამარ ბერუჩაშვილის და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის - ამირან გამყრელიძის ვიზიტი ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის (BMJ) სათავო ოფისში

საქართველოს ელჩის გაერთიანებულ სამეფოში - თამარ ბერუჩაშვილის და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის - ამირან გამყრელიძის ვიზიტი ბრიტანული სამედიცინო ჟურნალის (BMJ) სათავო ოფისში

 

 

სემინარი - გრიპი -მკურნალობა, ეპიდემიოლოგია 16.12.2016

2016 წლის 16 დეკემბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ლექცია-სემიარი თემაზე გრიპი - მკურნალობა, ეპიდემიოლოგია.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638

საქართველოს მთავრობის #638 დადგენილება 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

სენფორდის ანტიმიკრობული თერაპიის სახელმძღვანელო
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2711

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის განკარგულება N 2711 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1389

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის განკარგულება N 1389 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული, 22-28 იანვარი, 2017

საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის კვირეული ევროპის მასშტაბური ინიციატივაა, რომელსაც უძღვება ევროპის საშვილოსნოს ყელის კიბოს ასოციაცია (ECCA).

საშვილოსნოს ყელის კიბოს სახეები

ბიოფსიის შედეგების შემდეგ, მნიშვნელოვანის კიბოს გავრცელების შესწავლა,რაც განსაზრვრავს მის სახეს

არსებობს საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორი ძირითადი ტიპი:

 • ბრტყელუჯრედოვანი კიბო - 80%
 • ადენოკარცინომა - 15 - 20%. ამ ტიპის კიბოს დიაგნოსტიკა სკრინინგული ტესტებით შეიძლება იყოს უფრო რთული, რადგან იგი  საშვილოსნოს ყელის არხში ვითარდება.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1389

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის განკარგულება N 1389 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2711

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის განკარგულება N 2711 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმა

 

სიმსუქნის პრევენციის სტრატეგია საქართველოში
სურსათის და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია 2015
სამუშაო შეხვედრა: ,,ლეიშმანიოზის მართვა და ეპიდზედამხედველობა ევროპის ქვეყნებში“

თბილისში, 30-31 იანვარს და 1 თებერვალს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ქვეყნების რეგიონული ბიუროს ეგიდით ტარდება სამუშაო შეხვედრა ,,ლეიშმანიოზის მართვა და ეპიდზედამხედველობა ევროპის ქვეყნებში“.

სიჩქარის 5%-ით შემცირება 30%-ით ამცირებს საგზაო შემთხვევების ფატალურ შედეგს!

ყოველწლიურად მიახლოვებით 1.25 მილიონი ადამიანი იღუპება მსოფლიოს გზებზე, 50 მილიონი ადამიანი კი სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანებას ღებულობს. დაღუპულ მსხვერპლთა შორის 270 000 ქვეითია, რაც საგზაო შემთხვევებით პირობადებული სიკვდილობის  22%-ს შეადგენს.

სურსათის და ჯანსაღი კვების მულტისექტორული სამოქმედო გეგმა (2017-2020)

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №126

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 მარტის დადგენილება №126 "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდის და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის N468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საინფორმაციო ბიულეტენი N 3 (2016)
საინფორმაციო ბიულეტენი N 2 (2016)
საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების სისტემის ჩამოყალიბება: საქართველოს გამოცდილება 28-29.03.2017
2017 წლის 28-29 მარტს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გერმანიის გარემოს ფედერალური სააგენტოს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის ეგიდით ჩატარდა საერთაშორისო სემინარი თემაზე საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების სისტემის ჩამოყალიბება: საქართველოს გამოცდილება.
საქართველო - FCTC 2030 პარტნიორი ქვეყანა

საქართველომ მოიპოვა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის (WHO FCTC) სამდივნოს „FCTC 2030 პარტნიორი ქვეყნის" საპატიო წოდება; განისაზღვრა, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს თამბაქოს კონტროლის გაძლიერებისათვის აუცილებელი პოლიტიკური ნება და შეესაბამისი რესურსი. საქართველო შერჩეულ იქნა მსოფლიოს 15 ქვეყანას შორის და ერთადერთია ევროპის რეგიონიდან.

საქართველო ღვიძლის საერთაშორისო კონგრესზე (EASL 2017)

19-23 აპრილს, ქალაქ ამსტერდამში იმართება ღვიძლის შემსწავლელი ევროპული ასოციაციის (EASL) ყოველწლიური საერთაშორისო კონგრესი. კონგრესს ესწრება წარმომადგენლობითი დელეგაცია საქართველოდან - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, დავით სერგეენკოს ხელმძღვანელობით. კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ სშჯსდ სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და დარგის კლინიცისტები.

სამუშაო შეხვედრა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 25.04.2017

2017 წლის 25 აპრილს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. 

საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე გლობალური კვირეული - პრესკონფერენცია 11.05.2017

2017 წლის 11 მაისს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლოსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე გლობალური კვირეულისადმი მიძღვნილი პრესკონფერენცია.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №126

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 მარტის დადგენილება №126 "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომსახურების გაწევის ვადის, სახეების, საფასურის გადახდის და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის N468 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

სენატორ რიჩარდ ლუგარის შეფასება ლუგარის ცენტრის ფუნქციონირებისა და მიღწევების შესახებ 28.06.2017

ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებული 25 წლიანი პარტნიორული ურთიერთობები წარმოადგენს სტაბილურ, საიმედო და ნაყოფიერ კავშირებს დამოუკიდებელი საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიაში. 

 

სამუშაო შეხვედრა აშშ თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA) წარმომადგენლებთან 18.07.2017

2017 წლის 18 ივლისს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა აშშ თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA) წარმომადგენლებთან.

 

სამუშაო შეხვედრა - სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესების საკითხებზე (ჯანმოს სგგდ ეპიდზედამხედველობის ახალი მექანიზმის - სპექტრუმის პილოტური დანერგვა) 23-24.07.2017

2015 წლიდან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ევროპის რეგიონში დაიწყო აივ ინფექცია/შიდსისა და სიფილისის დედიდან შვილზე გადაცემის ელიმინაციის (EMTCT) პროცესის ხელშეწყობა და იძლევა რეკომენდაციებს, სადაც დეტალურად არის განხილული ელიმინაციის ვალიდაციისათვის საჭირო კრიტერიუმები და პროცესები.

სამუშაო შეხვედრა - სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესების საკითხებზე (ჯანმოს სგგდ ეპიდზედამხედველობის ახალი მექანიზმის - სპექტრუმის პილოტური დანერგვა) 23-24.08.2017

2015 წლიდან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ევროპის რეგიონში დაიწყო აივ ინფექცია/შიდსისა და სიფილისის დედიდან შვილზე გადაცემის ელიმინაციის (EMTCT) პროცესის ხელშეწყობა და იძლევა რეკომენდაციებს, სადაც დეტალურად არის განხილული ელიმინაციის ვალიდაციისათვის საჭირო კრიტერიუმები და პროცესები.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638

2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

სიბრმავე

სიბრმავე არის მხედველობის არქონა. ქრონიკული სიბრმავის მთავარი მიზეზებია: კატარაქტა, გლაუკომა, ყვითელი ხალის დეგენერაცია, რქოვანას გადაგვარება, დიაბეტური რეტინოპათია, ტრაქომა და ბავშვთა ასაკის თვალის პათოლოგიები. ასაკთან დაკავშირებული სიბრმავე, რადგან ის კავშირშია არა ნამკურნალებ ან არა კონტროლირებად დიაბეტთან, მსოფლიო მასშტაბით მზარდია. ამასთან განსხვავებით, ინფექციებით გამოწვეული სიბრმავე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ინტერვენციების შედეგად, მცირდება. აღიარებულია, რომ სიბრმავის შემთხვევათა უმეტესობა (75%) შესაძლებელია იქნეს ნამკურნალები ან თავიდან აცილებული.[i]

სიყრუე და სმენის დაკარგვა

ძირითადი ფაქტები

 • მსოფლიოში 360 მილიონ ადამიანს აქვს ინვალიდობა სმენის დაკარგვით1.
 • სმენის დაკარგვა შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკურმა მიზეზებმა, გართულებებმა დაბადებისას, გარკვეულმა ინფექციურმა დაავადებებმა, ყურის ქრონიკულმა ინფექციებმა, ზოგიერთი წამლის გამოყენებამ, გადაჭარბებული ხმაურის ზემოქმედებამ და დაბერებამ.
საშვილოსნოს ყელის კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები 2015

-

საქართველო არჩეულ იქნა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის მუდმივმოქმედი კომიტეტის (SCRC) თავმჯდომარედ

2017 წლის 14 სექტემბერს, ქ. ბუდაპეშტში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის 67-ე სესიის დასკვნით დღეს, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომიტეტის მუდმივმოქმედი კომიტეტის (SCRC) 25-ე მოწვევის პირველი შეხვედრა გაიმართა.

სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვები

1. ზოდგადი მიმოხილვა - ტერმინი, სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვა აერთიანებს კვებით ტოქსიკოინფექციებს და ტოქსიკოზებს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, კვებითი ტოქსიკოინფექციები მეტ–ნაკლები სიხშირით რეგისტრირდება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. 

სალმონელოზი

ზოგადი მიმოხილვა - სალმონელოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს  Salmonella-ს გვარის ბაქტერიები. კლინიკური გამოვლინების მიხედვით მისი მრავალი ფორმა შეიძლება შეგვხვდეს - დაწყებული უსიმპტომო მატარებლობიდან, დამთავრებული რთული სეპტიური ფორმით, თუმცა შემთხვევათა უმრავლესობაში სალმონელოზი  გასტოენტერიტის სახით გამოვლინდება. 

სპონგიფორმული ენცეფალოპათია

1. ზოგადი მიმოხილვა - სპონგიფორმული ენცეფალოპათია მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის პროგრესული, ფატალური, ინფექციური, ნეიროდეგენერაციული დაავადებაა, რომელიც ვითარდება უჩვეულო ტრანსმისიული აგენტით, პრიონით ინფიცირების შედეგად. ამ ტრანსმისიული აგენტის ბუნება კარგად შესწავლილი არ არის. ამჟამად, ყველაზე მიღებული თეორიის თანახმად, აგენტი - ნორმალური ცილის, პრიონული ცილის მოდიფიცირებული ფორმაა. უცნობი მიზეზებით, ნორმალური პრიონული ცილა განიცდის პათოგენურ (მავნე) გადაგვარებას, რომელიც შემდგომ აზიანებს  მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ნერვულ სისტემას. 

სეზონური გრიპი

1.ზოგადი მიმოხილვა - გრიპი საყოველთაოდ გავრცელებული სასუნთქი გზების მწვავე ვირუსული დაავადებაა. არსებობს გრიპის ვირუსის 3 ტიპი: A ,  B და C. მათგან B და C ტიპები არ იწვევენ გრიპის პანდემიას. 

სალმონელოზი

ზოგადი მიმოხილვა - სალმონელოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს  Salmonella-ს გვარის ბაქტერიები. კლინიკური გამოვლინების მიხედვით მისი მრავალი ფორმა შეიძლება შეგვხვდეს - დაწყებული უსიმპტომო მატარებლობიდან, დამთავრებული რთული სეპტიური ფორმით, თუმცა შემთხვევათა უმრავლესობაში სალმონელოზი  გასტოენტერიტის სახით გამოვლინდება.

საერთაშორისო მოგზაურობა და ჯანმრთელობა

ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საერთაშორისო ტურიზმმა მიაღწია 940 მილიონიან ნიშნულს. წინასწარი გათვლების მიხედვით, 2020 წლისთვის აღნიშნული რიცხვი მიაღწევს 1.6 მილიარდს.

სეზონური გრიპი

გრიპი სასუნთქი გზების მწვავე ვირუსული დაავადებაა. არსებობს გრიპის ვირუსის 3 ტიპი: A  (რომელსაც ქვეტიპები გააჩნია), B და C. B და C ტიპები არ იწვევენ გრიპის პანდემიას.

საქართველოს მოსახლეობის ნუტრიციული/იოდის სტატუსისა და მათ მიერ იოდირებული მარილის გამოყენების ეროვნული შეფასება 06.10.2017

2017 წლის 6 ოქტომბერს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში UNICEF-ის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე საქართველოს მოსახლეობის ნუტრიციული/იოდის სტატუსისა და მათ მიერ იოდირებული მარილის გამოყენების ეროვნული შეფასება.

სეზონური გრიპი

გრიპი სასუნთქი გზების მწვავე ვირუსული დაავადებაა. არსებობს გრიპის ვირუსის 3 ტიპი: A  (რომელსაც ქვეტიპები გააჩნია), B და C. B და C ტიპები არ იწვევენ გრიპის პანდემიას.

ინფექციის გავრცელების მიზეზად მიიჩნევა დაავადებული ადამიანი,რომელიც ხველის, ცემინების და ლაპარაკის დროს ვირუსს ავრცელებს 1,5 მეტრის რადიუსში.

სეზონური გრიპი ხანდაზმულთათვის

არის თუ არა გრიპის ვაქცინა უსაფრთხო

სეზონური გრიპი ქრონიკულად დაავადებულ პირთათვის

რა არის გრიპისგან დაცვის საუკეთესო გზა?

სეზონური გრიპი სამედიცინო პერსონალისთვის

დაიცავით საკუთარი თავი და პაციენტები გრიპისგან

სეზონური გრიპის პრესრელიზი

2017 წლის 13 ოქტომბერს 16:00 საათზე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართება პრესკონფერენცია თემაზე

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები

ძირითადი ინფორმაცია:  

 • ჯანმოს მონაცემებით, ყოველდღე 1 მილიონზე მეტი სგგი-ს ახალი შემთხვევა ფიქსირდება.
 • სავარაუდო მონაცემებით, 500 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს გენიტალური ინფექცია გამოწვეული ჰერპესის ვირუსით.
 • 290 მილიონ ქალზე მეტს აქვს პაპილომავირუსული ინფექცია.
 • უმეტესობა სგგი-ებს არ აქვთ გამოხატული სიმპტომები.
 • ჰერპეს სიმპლექს ვირუსის მე-2 ტიპს და სიფილისს შეუძლია აივ ინფიცირების რისკი გაზარდოს.
 • 900000-მდე ორსულის, რომელიც დაინფიცირებული იყო სიფილისით, მშობიარობის შემდეგ, ნაყოფს დაახლოებით 350000 შემთხვევაში აღენიშნებოდა დაბადების დეფექტები და მათ შორის მკვდრადშობადობაც გამოვლინდა.
 • სამკურნალო საშუალებებზე რეზისტენტულობა, განსაკუთრებით გონორეას შემთხვევაში განსაკუთრებით საფრთხედ რჩება მთელს მსოფლიოში.
სეზონური გრიპის ვაქცინაცია 13.10.2017

2017 წლის 13 ოქტომბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში გაიმართა პრესკონფერენცია თემაზე სეზონური გრიპის ვაქცინაცია.          

საინტერესო ფაქტები ხანდაზმულებზე[i]

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) პროგნოზით: 2000 წლიდან 2050 წლამდე მსოფლიოში 60 წელს გადაცილებული მოსახლეობა 11%-დან 22%-მდე გაიზრდება. სავარაუდოდ, აბსოლუტური რიცხვი 60 წლის და მეტი ასაკის  მოსახლეობის 605 მილიონიდან 2 მილიარდი გახდება.

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

პერიოდულად ბავშვს უნდა ჩაუტარდეს კვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე, განსაკუთრებით ინდუსტრიულ რაიონებში და დიდ ქალაქებში ცხოვრებისას, უკვე 6 თვის ასაკიდან.

საქართველოს ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის პროფაილის წარდგენა 26.10.2017

2017 წლის 23-27 ოქტომბერს ჯანმრთელობის მსფოლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს ორგანიზებით ქ. თბილისში ტარდება ჯანდაცვის ინფორმაციულ სისტემებზე საერთაშორისო სასწავლო კურსის "Autumn School on Health Information and Evidence for Policy-making" მე-6 რაუნდი, რომელზეც მონაწილეობას იღებენ ჯანმრთელობის მსფოლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს ინფორმაციის, მტკიცებულებების, კვლევებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის დირექტორი ქალბატონი კლაუდია შტეინი, სხვა თანამდებობის პირებთან ერთად და მონაწილეები ევროპის რეგიონის ხვადასხვა ქვეყნებიდან - დაახლოებით 50 ადამიანი.

საქართველო ხდება ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის გლობალური მოძრაობის ლიდერი

დღეს, სან პაულუში, ბრაზილიაში გამართულ ჰეპატიტების მსოფლიო სამიტზე [1-3 ნოემებერი], საქართველოს მიენიჭა ევროპის რეგიონის NOhep Visionary-ის ტიტული.

საქართველო ხდება ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის გლობალური მოძრაობის ლიდერი
საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის 2016-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგია

საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგია

საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის პროფაილის წარდგენა 26.10.2017

2017 წლის 23-27 ოქტომბერს ჯანმრთელობის მსფოლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს ორგანიზებით ქ. თბილისში ტარდება ჯანდაცვის ინფორმაციულ სისტემებზე საერთაშორისო სასწავლო კურსის "Autumn School on Health Information and Evidence for Policy-making" მე-6 რაუნდი, რომელზეც მონაწილეობას იღებენ ჯანმრთელობის მსფოლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს ინფორმაციის, მტკიცებულებების, კვლევებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის დირექტორი ქალბატონი კლაუდია შტეინი, სხვა თანამდებობის პირებთან ერთად და მონაწილეები ევროპის რეგიონის ხვადასხვა ქვეყნებიდან - დაახლოებით 50 ადამიანი.

სეზონური გრიპი

გრიპი სასუნთქი გზების მწვავე ვირუსული დაავადებაა. არსებობს გრიპის ვირუსის 3 ტიპი: A  (რომელსაც ქვეტიპები გააჩნია), B და C. B და C ტიპები არ იწვევენ გრიპის პანდემიას.

სალმონელოზი

ზოგადი მიმოხილვა - სალმონელოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევს  Salmonella-ს გვარის ბაქტერიები. კლინიკური გამოვლინების მიხედვით მისი მრავალი ფორმა შეიძლება შეგვხვდეს - დაწყებული უსიმპტომო მატარებლობიდან, დამთავრებული რთული სეპტიური ფორმით, თუმცა შემთხვევათა უმრავლესობაში სალმონელოზი  გასტოენტერიტის სახით გამოვლინდება. ჯანმოს შეფასებით მსოფლიოში ყოველწლიურად სალმონელოზური გასტროენტერიტის  93.8 მილონი შემთხვევა და 115.000 გარდაცვალება აღირიცხება. საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ სალმონელოზის 150-200 ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა აღირიცხება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის მართვა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის მართვა 

სამედიცინო სტატისტიკა

სამედიცინო სტატისტიკა