ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია

2014 წლის პირველ ოქტომბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა 

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

პროგრამის მიზანია ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

  • დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე;
  • ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფას (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას და ქვეყნის მასშტაბით დანერგვას);
  • სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელებას, მ.შ. "უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას, ასევე, კვლევებს წინასწარ განსაზღვრულ ფოკუს-ჯგუფებში დონორობის მოტივაციური ფაქტორების გამოსავლენად.

 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 11.03.2015

2015 წლის 11 მარტს ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და სსიპ ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 07.04.2015

2015 წლის 7 აპრილს სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
უსაფრთხო სისხლი
უწყვეტი სამედიცინო განათლება 15.07.2015

2015 წლის 15 ივლისს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე უწყვეტი სამედიცინო განათლება.

 
უზრუნველყავით ბავშვების უსაფრთხოება

ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და მოხერხებული გადაადგილებისთვის საკმარისია რამდენიმე მარტივი წესის დაცვა:

  • არ გადაირბინო გზაჯვარედინზე; 
  • ქუჩაზე გადასვლისას არ მოადუნო ყურადღება;
  • ქუჩაზე გადასვლისას თავი შეიკავე ყურსასმენების გამოყენებასა და ტელეფონით საუბარზე;
უზრუნველყავით საზოგადოების დაცვა ვაქცინაციით მართვადი დაავადებებისაგან

2015-2016 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადამდები დაავადებების აფეთქების ან ფართოდ გავრცელების, ასევე ეპიდემიის დაწყების  თავიდან აცილების მიზნით,  საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა ადამიანმა უნდა

უკრაინის დელეგაციის ვიზიტი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში 02.12.2015

2015 წლის 2 დეკემბერს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში აშშ საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA) ორგანიზებით გაიმართება სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც დაესწრებიან უკრაინის ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობისა  და საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები.

ურთიერთგაგების მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ 04.12.2015

დღეს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, ირლანდიის ეროვნული კიბოს კონტროლის პროგრამასა და კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოებას შორის. 

უცხოური მედიის ვიზიტი რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში 22.01.2016
უზრუნველყავით ბავშვების უსაფრთხოება

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებით მსოფლიოში ყოველწლიურად საშუალოდ 1.24 მილიონი ადამიანი იღუპება. მსხვერპლთა უდიდესი წილი მოსახლეობის ახალგაზრდა, სოციალურად აქტიურ ფენაზე მოდის და 15–29 ასაკის პოპულაციაში სიკვდილიანობისა და ინვალიდობის წამყვან მიზეზს წარმოადგენს. საგზაო შემთხვევებით დაზარალებულთა 22% ქვეითად მოსიარულეები, მათ შორის კი, უმეტესად ბავშვები და მოზარდები არიან.

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 11.05.2016

2016 წლის  11  მაისს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისს შორის საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის პროექტის ხელშეწყობის მიზნით  თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 11.05.2016

2016 წლის  11  მაისს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, ქ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისს შორის საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის პროექტის ხელშეწყობის მიზნით  თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. 

უფლებამოსილების გარდამავალი გეგმის (JTP) სიმპოზიუმი 24.10.2016

2016 წლის 24 ოქტომბერს აშშ თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA) ინიცირებითა და ორგანიზებით გაიმართა უფლებამოსილების გარდამავალი გეგმის (JTP) სიმპოზიუმი. JTP საფუძვლად უდევს 2014 წელს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობებს შორის

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა ცენტრში 31.10.2016

2016 წლის 31 ოქტომბერს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა თემაზე "საშიში ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრის პირველი სამუშაო ვერსიის განხილვა, პროექტის „საკანონმდებლო და სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებზე ინფორმაციის შეგროვებისა და გაზიარების მიზნით საქართველოში“ ფარგლებში. 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 29.03.2017

2017 წლის 29 მარტს ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიასა და თბილისის სახელმწიფო სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

ურთიერთგაგების მემორანდუმი 04.07.2017
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიას, სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს და სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოაწერეს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურიშვილმა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის უფროსმა ირაკლი გულედანმა.