239 89 46   მოგვწერეთ
 
 

რეგისტრირებული სადეზინფექციო,

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო საშუალებების ნუსხა

 

(„ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2002 წლის 19 მარტის #64/ნ ბრძანებისა და შემდგომ 18.10.2006 წლის # 275/ნ ბრძანებით შეტანილი ცვლილების მიხედვით)

სადეზინფექციო საშუალებები

#

დასახელება

მწარმოებელი ქვეყანა

მწარმოებელი ფირმა

1.

ალექსინ-2

საქართველო

შპს „ეკოპოლის & იუ.ს“

2.

ალექსინ-1

საქართველო

შპს „ეკოპოლის & იუ.ს“

3.

ვანდეა M  „სტელა“

საქართველო

„ავდო“ (ფიზიკური და  ორგანული ქიმიური ინსტიტუტი

4.

ვიბაციდი

საქართველო

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი

5.

ნარგოსეპტი

საქართველო

შპს „გარეჯი“

6.

რივოსანი T-50

საქართველო

„აქვა-ექო“

7.

ქლორამინი

რუსეთი

„კათროლაქტამი“ ქ. დერჟინსკი

8.

ქლორიანი კირი

რუსეთი

„ქიმპრომი“ ქ. ვოლგოგრადი

9

.წყალბადის ზეჟანგი

რუსეთი

„სინთეზი“ ქ. დერჟინსკი

10.

ბიომოი

უკრაინა

„უკრზოვეტპრომსია“ ქ. კიევი

11.

დეზაქტინი

უკრაინა

„ტნტეკს“ ქ. კიევი

12.

ოდოქსონი

უკრაინა

„დელანა“ქ. კიევი

13.

სტერილიუმი

გერმანია

კომპანია Bode

14.

იოდობაკი

გერმანია

კომპანია Bode

15.

სოკრენა

გერმანია

კომპანია Bode

16.

ბაცილოლ აფ (ენდ-დეზ)

გერმანია

კომპანია Bode

17.

ბოდედექს ფორტე

გერმანია

კომპანია Bode

18.

კორსოლექს ბეიზიკი პლუსი

გერმანია

კომპანია Bode

19.

სოლფაკი

გერმანია

კომპანია Bode

20

დისმოფიქს(K,F,B,W,C)

გერმანია

კომპანია Bode

21.

მიკრობაკ ექსტრა ფორტე

გერმანია

კომპანია Bode

22

ლიზოფორმ-3000

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

23.

აეროდეზინ-2000

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

24

ჰოსპისეპტი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

25.

ჰოსპიდერმინი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

26.

აჰდ-2000

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

27.

კუტასეპტი ეფ. ჯი

გერმანია

კომპანია Bode

28.

პერფორმი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

29.

ოქტენიმანი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

30.

გიგასეპტი ფფ

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

31.

ლიზეტოლი აფ

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

32.

ოქტენისეპტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

33.

სარგოსეპტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

34.

ქლორინა ვაზა-ნაზი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

35.

ლიზოფორმინი სპეციალი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

36.

დივოზან-ფორტე

უკრაინა

ფირმა-დეზო ქ. ბორისლოვი

37.

სეპტოდორი

ისრაელი

„დორვერთ ლიმითედი“

38.

სეპტოდორ ფორტე

ისრაელი

„დორვერთ ლიმითედი“

39.

ჯაფა

საქართველო

შპს „ცენტრი“

40.

ალამინოლი

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

41.

ბიანოლი

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

42.

მაქსიდეზი

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

43.

ადეს-521

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

44.

სეკუსეპტ პულვერი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

45.

სეკუსეპტ პულვერი+აქტივატორი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

46.

სეკუსეპტ აქტივი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

47.

ინციდინ ექსტრა ენი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

48.

ინციდინ ლიქვინი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

49.

სპიტადერმი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

50.

მანისოფტი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

51.

სპიტაგელი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

52.

სილონდა

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

53.

სკინსეპტ  ჯი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

54.

ინსტრუ  პლუს

გერმანია

დოქტორ დეპპე

55.

ინსტრუ სტარი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

56.

ინსტრუ ციმი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

57.

აცეტალ კომბი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

58.

ოპ დერმი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

59.

ნეიტრალური ანოლითი

საქართველო

საქართველოს საიმჟინრო აკადემიის „სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი“

60.

ალფა გარდი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

61.

სანიდექსი

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

62.

სანიქვადი PVP T

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

63.

სანიქვადი PVP S

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

64.

სანიოციდი SP

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

65.

სანიქვადი 40 P

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

66.

სანიქვადი GHS

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

67.

სანისკრაბი C

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

68.

 სანიქვადი M20

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

69

სანისკრაბი B

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

70.

ID-212

გერმანია

„დურ დენტალ“

71.

FD-312

გერმანია

„დურ დენტალ“

72.

FD-322

გერმანია

„დურ დენტალ“

73.

HD-410

გერმანია

„დურ დენტალ“

74.

Oratol plus

გერმანია

„დურ დენტალ“

75.

ID-220

გერმანია

„დურ დენტალ“

76.

Op-sept

გერმანია

„დოქტორ დეპპე“

77.

აქტიდეზ-ბლუ

საქართველო

ინდ. მეწარმე „სიმონ თათოშვილი“

78.

სეპტამინი

ისრაელი

„დოლრეტ  ლტდ“

79

სოლიკლორი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

80.

სანკონტროლი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

81

უნივერსაიდი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

82.

პინასეპტი X2

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

83.

ნეოსტერილი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

84.

მიკროზიდი® AF

გერმანია

„შულკე და მიერი“

85.

მიკროზიდი®AFსაწმენდი ჩვარი

გერმანია

„შულკე და მიერი“

86.

ასპარმატიკი® და ასპარმატიკი ® გამწმენდი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

87.

სენსივა®

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

88.

კოდან ® ტინქტურ ფორტე

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

89.

გიგაზიმი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

90.

გიგასეპტი® ინსტრუ AF

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

91.

პრიმასეპტი® მედი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

92.

ტერალინ® პროტექტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

93.

როტასეპტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

94.

დესდერმანი® N

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

95.

დიზეფექტი

აშშ

“Interflo industries” ილინიოსი

96.

სანიმაქსი

აშშ

“Interflo industries” ილინიოსი

97.

სანიმაქსი-512

აშშ

“Interflo industries” ილინიოსი

98.

გიგასეპტი ®AF forte

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

99.

გიგასეპტი ® FF

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

100.

ID-213

გერმანია

„დურ დენტალ“

101

მონორეპიდ rfu

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

102

სქინ დეს ქოლორლეს

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

103

დერმოგარდი

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

104

კომბი ინსტრუმენტს- N

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

105.

კომბი სარფეის

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

106.

ტრიაზიდ- N

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

107.

ინსტრუტონ-E

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

108.

ბიგ სფრეი ნიუ

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

109.

დესკოციდ- N

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

110.

დერმოტანი

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

111.

დიალოქს TM HP

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

112.

მიკროზიდი სენსიტივი ხელსახოცები

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

113.

მიკროზიდი სენსიტივი სითხე

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

114.

A-20

გერმანია

„დურ დენტალ“

115.

B-15

გერმანია

„დურ დენტალ“

116.

B-30

გერმანია

„დურ დენტალ“

117.

C-20

გერმანია

„დურ დენტალ“

118.

იოდზეფი

საქართველო

სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება „ბიოტექსი“

119.

საიდექსი

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

120.

საიდექს-ნიუ

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

121.

საიდეზიმი

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

122.

პრესეპტი®

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

123.

საიდექს-ოპა

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

124.

მიკროშილდ დოდემანი ექსტრა

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

125.

მაიკროშილდ დოდესეპტიT

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

126.

მაიკროშილდ დოდემან გელი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

127.

მიკროშილდ ლანოსოაპ დეზ

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

128.

მიკროშილდ დოდემანი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

129.

მიკროშილდ დოდესეპტი C

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

130.

ანიოსგელი 85 C

საფრანგეთი

„ANIOS”

131.

სავონ დუ  HF

საფრანგეთი

„ANIOS”

132.

ანიოსპრეი 29

საფრანგეთი

„ANIOS”

133.

დერმანიოს სკრაბი

საფრანგეთი

„ANIOS”

134.

სურფანიოსი

საფრანგეთი

„ANIOS”

135.

ანიოქსიდ 1000

საფრანგეთი

„ANIOS”

136.

ანიოზიმ 1

საფრანგეთი

„ANIOS”

137 .

ექსანიოს +R

საფრანგეთი

„ANIOS”

138.

სტერანიოსი-2%

საფრანგეთი

„ANIOS”

139.

სურფასეიფი

საფრანგეთი

„ANIOS”

140.

ბიოპანი

რუსეთი

ქ. პოდოლსკი „კოსმეტიკი“

141.

ანიოსქინ კოლორლექსი

საფრანგეთი

„ANIOS”

142.

ანიოსქინი

საფრანგეთი

„ANIOS”

143.

ანიოსეპტ აქტივი

საფრანგეთი

„ANIOS”

144.

სტერილინგე-სა

საფრანგეთი

„ANIOS”

145.

ჰექსოლი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

146.

კლენზიმი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

147.

სტერასოლი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

148.

დეტსანი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

149

იოდოსეპტი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

150

ნეოფორმ D plus

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr. Weigert GMbH%Co KG

151

ტრიფორმინ D

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr. Weigert GMbH%Co KG

152

ნეოდიშერ Septo DN

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr. Weigert GMbH%Co KG

153

ინსტრუნეტ ინსტრუმენტალ PRD

ესპანეთი

LABORATORIOS INIBSA S.A.

ქ. ბარსელონა

154

ინსტრუნეტ სპრეი FA

ესპანეთი

LABORATORIOS INIBSA S.A.

ქ. ბარსელონა

155.

ვიპანიოს პრემიუმი

საფრანგეთი

„ANIOS”

156.

დევისოლი AF

თურქეთი

SOLUON

157.

კლოსოლი AIC  

თურქეთი

SOLUON

158.

სურფასოლი-AF

თურქეთი

SOLUON

159.

ბიოსოლი

თურქეთი

SOLUON

160.

იოდოსოლი 

თურქეთი

SOLUON

161.

დეზავიდი სადეზინფექციო ხელსახოცები

რუსეთი

ООО„Адекватные технологии“

162

დეზავიდი +

რუსეთი

ООО„Адекватные технологии“

163.

 აქტოსედ ენდო 

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

164.

აქტოდენტი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

165.

აქტოსალ ფლეხე

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

166.

აქტოსეპტი AF

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

167.

აქტოდერმი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

168.

აქტომანი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

169.

აქტოსტილი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

170.

აქტოკლინ ფლუზინგი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

171.

აქტოკლინ  თუჰერი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

172.

დევისოლი ფორტე

თურქეთი

SOLUON

173.

სურფასოლი ფორტე

თურქეთი

SOLUON

174.

დეზინფექსოლი

თურქეთი

SOLUON

175.

ნეოფორმÒ მედ რაპიდ

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

176.

ნეოდიშერ Ò სეპტო 3000

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

177.

ნეოდიშერ Ò  სეპტო მედი

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

178.

ბიორად დერმი

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

179.

ბიორად რედი სპრეი

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

180..

ბიორად ქლინ სპრეი

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

181.

ბიორად  GDA 2%

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

182.

ბიორად NCM QUAT

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

183.

ბიორად რედი პლუს

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

184.

პოვილონი

თურქეთი

ფირმა „Orbak Kimya”

 

185.

ზეფილონი

თურქეთი

ფირმა „Orbak Kimya”

 

186.

ბლანიდას ა ფორტე

უკრაინა

ფირმა „ბლანიდასი“

187

ქლორი DZF

თურქეთი

SOLUON

188

ბლოსოლი (ხსნარი)

თურქეთი

SOLUON

189

ბლოსოლი (ფხვნილი)

თურქეთი

SOLUON

190

ენზოსოლი

თურქეთი

SOLUON

191

ნეოდიშერ  სეპტო  აქტივი

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

192

ACROSED ENDO TERRA

გერმანია

„ACTO “

193

ACTOSED FORTE

გერმანია

„ACTO “

194

ACTODENT BOHRERBAD

გერმანია

„ACTO “

195

ACTOSAL FLACHE AF

გერმანია

„ACTO “

196

ACTOANID FLACHE

გერმანია

„ACTO “

197

ACTOANID SPRAY

გერმანია

„ACTO “

198

ACTODIACIT

გერმანია

„ACTO “

199

დეზოქლორი

ყაზახეთის რესპუბლიკა

ფირმა „გროს ფარმა“

200

არკვადეზ ფორტე

ყაზახეთის რესპუბლიკა

ფირმა „გროს ფარმა“

201

  Bacillol Tissues

 

გერმანია

“BODE”

202

Bomix plus

 

გერმანია

“BODE”

203

Dismozon pur

 

გერმანია

“BODE”

204

Kohrsolin FF

 

გერმანია

“BODE”

205

Korsolex Endo-Disinfectant

 

გერმანია

“BODE”

206

Mikrobac forte

გერმანია

“BODE”

207

Stellisept med

გერმანია

“BODE”

208

 Stellisept med gloves

გერმანია

“BODE”

209

Korsolex basic

გერმანია

“BODE”

210

Korsolex Bohrebad

გერმანია

“BODE”

211

Septoderm Hande

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

212

Septoderm Hault coloured

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

213

Perfektan Endo

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

214

Cleanisept

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

215

Descosept AF

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

216

Desco Drill

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

217

Virofex

დიდი ბრიტანეთი

კომპანია “Topdental”

 

 

სადეზინსექციო საშუალებები

#

დასახელება

მწარმოებელი ქვეყანა

მწარმოებელი ფირმა

1.

აქტელიკი Xდ

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

2.

ამბუსი X  დ

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

3.

ციმბუში დიდი

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

4.

ანტისექტი

რუსეთი

ს/გ „ქიმპრომი“ ქ. ვოლგოგრადი

5.

არივო

აშშ

ფ.ს.მ.

6.

ბორაქსი

რუსეთი

სკი“ქიმპროექტი“

7.

კარბოფოსი 50% გაუმჯობესებული

რუსეთი ს/გ

კუიბიშევფოსფორი

8.

ორადელიტი

რუსეთი

„ბიორი“ მოსკოვი

9.

როვიკური

უნგრეთი

„ხინოინი“

10.

ციპერმეტრინი

რუსეთი

ნიქსცზპ“

11.

ბაქტოკულიციდი

რუსეთი

ქიმიური ქარხანა ქ. ბერდეცკი

12.

ანტისეპტი

საქართველო

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

13.

დელტამეტრინი

გერმანია

გ.მ.ბ.დ.

14.

ლამბდა ციჰალოტრინი 5%

ჩინეთი

ქ. შანხაი „როდენ ხემიკალ კომპანი“

15.

დელტამეტრინი 5% ეკ

ჩინეთი

ქ. შანხაი „როდენ ხემიკალ კომპანი“

16.

სოლფაკWP10

ესპანეთი

“Bayer SciencCrop”

17.

აბსოლუტ- გელი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

18.

აბსოლუტ-სატყუარა

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

19.

კარაკურტი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

20.

აბსოლუტ დუსტი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

21.

ლეგიონ-გელი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

22.

სოლფაკ EC050

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

23.

კ-ოტრინე SC

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

24.

მაქსფორს IC

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

26.

გოლიაფ-გელი

დიდი ბრიტანეთი

PLC “BASF”

26

Protect Insect   killer dust

უნგრეთი

„Babolna Bio”

27

Biostop Wasp & Fly Trap

უნგრეთი

„Babolna Bio”

28

Peststop-B Smoke Tablet

უნგრეთი

„Babolna Bio”

29

Peststop COMBI 8 CS

უნგრეთი

„Babolna Bio”

30

Protect Fly Bait

უნგრეთი

„Babolna Bio”

31

Biostop Sticky  Fly Trap

უნგრეთი

„Babolna Bio”

32

Peststop PERM 25CS

უნგრეთი

„Babolna Bio”

33

Daytox

თურქეთი

Kozmo Kimya Sanayi

34.

Motox Insecticide Aerosol

თურქეთი

Aakozmetik

35.

„პიკნიკ ბეიბი“ საბავშვო კოღოს საწინააღმდეგო ფირფიტები

რუსეთი

ОАО „Арнест“

36.

„უბოინაია სილა“ ტარაკნების საწინააღმდეგო ჟელე

რუსეთი

ОАО „Арнест“

37.

„უბოინაია სილა“ წებოვანი ლენტი ბუზებისათვის

რუსეთი

ОАО „Арнест“

38.

ATOKS 400

თურქეთი

კომპანია „ატოქსი“

 

სადერატიზაციო საშუალებები

#

დასახელება

მწარმოებელი ქვეყანა

მწარმოებელი ფირმა

1.

თუთიის ფოსფიდი

ყაზახეთი

ოსფორ პ/ია“

2.

რატინდანი

რუსეთი

ქიმფარმაცევტული ქარხანა ქ.კურსკი

3.

ზოოკუმარინი

რუსეთი

ქიმფარმაცევტული ქარხანა ქ.კურსკი

4.

ლანირატი

რუსეთი

ინტერზოოვეტსერვისი ქ. მოსკოვი

5.

შტორმი

აშშ

„კომპანია ციანამიდი“

6.

რატინდანი

უკრაინა

შპს „სპეცტეხნოლოგია“ქ. კიევი

7.

ბროდიფაკუმი

ჩინეთი

„როდენ ხემიკალ კამპანია“

ქ. შანხაი

8.

ბრომდიალონი

ჩინეთი

„როდენ ხემიკალ კამპანია“ქ. შანხაი

9.

შტურმი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

10.

აბსოლონი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

11.

ბრომდიალონი-025%

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

12.

როდილონი

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

13.

ბრომადიოლონი 0,5%

ჩინეთი

„როდენ ხემიკალ კამპანია“

ქ. შანხაი

14.

ზოოკუმარინი 1,5%

რუსეთი

ქ. მოსკოვი ფირმა „რეტ“

15.

ბროდიფანი

რუსეთი

ქ. მოსკოვი ფირმა „რეტ“

16.

სიკვდილი ვირთხებს #1

უკრაინა

ქ. დნეპროპეტროვსკი

ფირმა „იტალ ტაიგერი“

17.

რატოლი

დიდი ბრიტანეთი

PLC „BASF“ 17

18

რატიმორი

სლოვენია

ფირმა “UNICHEM”

19

Protect Pellet (granule bait)

უნგრეთი

„Babolna Bio”

 

 

რეგისტრირებული სადეზინფექციო,

სადერატიზაციო და სადეზინსექციო საშუალებების ნუსხა

 

(„ქვეყანაში სამედიცინო და პროფილაქტიკური სადეზინფექციო საქმიანობის სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2002 წლის 19 მარტის #64/ნ ბრძანებისა და შემდგომ 18.10.2006 წლის # 275/ნ ბრძანებით შეტანილი ცვლილების მიხედვით)

სადეზინფექციო საშუალებები

#

დასახელება

მწარმოებელი ქვეყანა

მწარმოებელი ფირმა

1.

ალექსინ-2

საქართველო

შპს „ეკოპოლის & იუ.ს“

2.

ალექსინ-1

საქართველო

შპს „ეკოპოლის & იუ.ს“

3.

ვანდეა M  „სტელა“

საქართველო

„ავდო“ (ფიზიკური და  ორგანული ქიმიური ინსტიტუტი

4.

ვიბაციდი

საქართველო

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი

5.

ნარგოსეპტი

საქართველო

შპს „გარეჯი“

6.

რივოსანი T-50

საქართველო

„აქვა-ექო“

7.

ქლორამინი

რუსეთი

„კათროლაქტამი“ ქ. დერჟინსკი

8.

ქლორიანი კირი

რუსეთი

„ქიმპრომი“ ქ. ვოლგოგრადი

9

.წყალბადის ზეჟანგი

რუსეთი

„სინთეზი“ ქ. დერჟინსკი

10.

ბიომოი

უკრაინა

„უკრზოვეტპრომსია“ ქ. კიევი

11.

დეზაქტინი

უკრაინა

„ტნტეკს“ ქ. კიევი

12.

ოდოქსონი

უკრაინა

„დელანა“ქ. კიევი

13.

სტერილიუმი

გერმანია

კომპანია Bode

14.

იოდობაკი

გერმანია

კომპანია Bode

15.

სოკრენა

გერმანია

კომპანია Bode

16.

ბაცილოლ აფ (ენდ-დეზ)

გერმანია

კომპანია Bode

17.

ბოდედექს ფორტე

გერმანია

კომპანია Bode

18.

კორსოლექს ბეიზიკი პლუსი

გერმანია

კომპანია Bode

19.

სოლფაკი

გერმანია

კომპანია Bode

20

დისმოფიქს(K,F,B,W,C)

გერმანია

კომპანია Bode

21.

მიკრობაკ ექსტრა ფორტე

გერმანია

კომპანია Bode

22

ლიზოფორმ-3000

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

23.

აეროდეზინ-2000

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

24

ჰოსპისეპტი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

25.

ჰოსპიდერმინი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

26.

აჰდ-2000

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

27.

კუტასეპტი ეფ. ჯი

გერმანია

კომპანია Bode

28.

პერფორმი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

29.

ოქტენიმანი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

30.

გიგასეპტი ფფ

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

31.

ლიზეტოლი აფ

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

32.

ოქტენისეპტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

33.

სარგოსეპტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

34.

ქლორინა ვაზა-ნაზი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

35.

ლიზოფორმინი სპეციალი

გერმანია

„ლიზოფორმ ჰანს როეზმანი“

36.

დივოზან-ფორტე

უკრაინა

ფირმა-დეზო ქ. ბორისლოვი

37.

სეპტოდორი

ისრაელი

„დორვერთ ლიმითედი“

38.

სეპტოდორ ფორტე

ისრაელი

„დორვერთ ლიმითედი“

39.

ჯაფა

საქართველო

შპს „ცენტრი“

40.

ალამინოლი

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

41.

ბიანოლი

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

42.

მაქსიდეზი

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

43.

ადეს-521

რუსეთი

კომპანია „ნიოპიკი“

44.

სეკუსეპტ პულვერი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

45.

სეკუსეპტ პულვერი+აქტივატორი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

46.

სეკუსეპტ აქტივი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

47.

ინციდინ ექსტრა ენი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

48.

ინციდინ ლიქვინი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

49.

სპიტადერმი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

50.

მანისოფტი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

51.

სპიტაგელი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

52.

სილონდა

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

53.

სკინსეპტ  ჯი

გერმანია

კომპანია „ეკოლაბი“

54.

ინსტრუ  პლუს

გერმანია

დოქტორ დეპპე

55.

ინსტრუ სტარი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

56.

ინსტრუ ციმი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

57.

აცეტალ კომბი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

58.

ოპ დერმი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

59.

ნეიტრალური ანოლითი

საქართველო

საქართველოს საიმჟინრო აკადემიის „სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი“

60.

ალფა გარდი

გერმანია

დოქტორ დეპპე

61.

სანიდექსი

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

62.

სანიქვადი PVP T

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

63.

სანიქვადი PVP S

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

64.

სანიოციდი SP

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

65.

სანიქვადი 40 P

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

66.

სანიქვადი GHS

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

67.

სანისკრაბი C

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

68.

 სანიქვადი M20

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

69

სანისკრაბი B

ინდოეთი

„სიმაქსო ქემიკალსი“ ქ. ბომბეი

70.

ID-212

გერმანია

„დურ დენტალ“

71.

FD-312

გერმანია

„დურ დენტალ“

72.

FD-322

გერმანია

„დურ დენტალ“

73.

HD-410

გერმანია

„დურ დენტალ“

74.

Oratol plus

გერმანია

„დურ დენტალ“

75.

ID-220

გერმანია

„დურ დენტალ“

76.

Op-sept

გერმანია

„დოქტორ დეპპე“

77.

აქტიდეზ-ბლუ

საქართველო

ინდ. მეწარმე „სიმონ თათოშვილი“

78.

სეპტამინი

ისრაელი

„დოლრეტ  ლტდ“

79

სოლიკლორი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

80.

სანკონტროლი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

81

უნივერსაიდი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

82.

პინასეპტი X2

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

83.

ნეოსტერილი

ესტონეთი

შპს „ბალტიახემი“ ქ. ტალინი

84.

მიკროზიდი® AF

გერმანია

„შულკე და მიერი“

85.

მიკროზიდი®AFსაწმენდი ჩვარი

გერმანია

„შულკე და მიერი“

86.

ასპარმატიკი® და ასპარმატიკი ® გამწმენდი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

87.

სენსივა®

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

88.

კოდან ® ტინქტურ ფორტე

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

89.

გიგაზიმი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

90.

გიგასეპტი® ინსტრუ AF

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

91.

პრიმასეპტი® მედი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

92.

ტერალინ® პროტექტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

93.

როტასეპტი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

94.

დესდერმანი® N

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

95.

დიზეფექტი

აშშ

“Interflo industries” ილინიოსი

96.

სანიმაქსი

აშშ

“Interflo industries” ილინიოსი

97.

სანიმაქსი-512

აშშ

“Interflo industries” ილინიოსი

98.

გიგასეპტი ®AF forte

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

99.

გიგასეპტი ® FF

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

100.

ID-213

გერმანია

„დურ დენტალ“

101

მონორეპიდ rfu

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

102

სქინ დეს ქოლორლეს

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

103

დერმოგარდი

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

104

კომბი ინსტრუმენტს- N

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

105.

კომბი სარფეის

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

106.

ტრიაზიდ- N

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

107.

ინსტრუტონ-E

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

108.

ბიგ სფრეი ნიუ

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

109.

დესკოციდ- N

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

110.

დერმოტანი

გერმანია

ფირმა „ანტისეპტი“

111.

დიალოქს TM HP

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

112.

მიკროზიდი სენსიტივი ხელსახოცები

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

113.

მიკროზიდი სენსიტივი სითხე

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

114.

A-20

გერმანია

„დურ დენტალ“

115.

B-15

გერმანია

„დურ დენტალ“

116.

B-30

გერმანია

„დურ დენტალ“

117.

C-20

გერმანია

„დურ დენტალ“

118.

იოდზეფი

საქართველო

სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება „ბიოტექსი“

119.

საიდექსი

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

120.

საიდექს-ნიუ

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

121.

საიდეზიმი

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

122.

პრესეპტი®

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

123.

საიდექს-ოპა

აშშ

Johnson&Johnson Medical Limited”

კალიფორნია

124.

მიკროშილდ დოდემანი ექსტრა

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

125.

მაიკროშილდ დოდესეპტიT

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

126.

მაიკროშილდ დოდემან გელი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

127.

მიკროშილდ ლანოსოაპ დეზ

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

128.

მიკროშილდ დოდემანი

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

129.

მიკროშილდ დოდესეპტი C

გერმანია

„შულკე და მაიერი“

130.

ანიოსგელი 85 C

საფრანგეთი

„ANIOS”

131.

სავონ დუ  HF

საფრანგეთი

„ANIOS”

132.

ანიოსპრეი 29

საფრანგეთი

„ANIOS”

133.

დერმანიოს სკრაბი

საფრანგეთი

„ANIOS”

134.

სურფანიოსი

საფრანგეთი

„ANIOS”

135.

ანიოქსიდ 1000

საფრანგეთი

„ANIOS”

136.

ანიოზიმ 1

საფრანგეთი

„ANIOS”

137 .

ექსანიოს +R

საფრანგეთი

„ANIOS”

138.

სტერანიოსი-2%

საფრანგეთი

„ANIOS”

139.

სურფასეიფი

საფრანგეთი

„ANIOS”

140.

ბიოპანი

რუსეთი

ქ. პოდოლსკი „კოსმეტიკი“

141.

ანიოსქინ კოლორლექსი

საფრანგეთი

„ANIOS”

142.

ანიოსქინი

საფრანგეთი

„ANIOS”

143.

ანიოსეპტ აქტივი

საფრანგეთი

„ANIOS”

144.

სტერილინგე-სა

საფრანგეთი

„ANIOS”

145.

ჰექსოლი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

146.

კლენზიმი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

147.

სტერასოლი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

148.

დეტსანი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

149

იოდოსეპტი

დიდი ბრიტანეთი

“Quat-chem”

150

ნეოფორმ D plus

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr. Weigert GMbH%Co KG

151

ტრიფორმინ D

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr. Weigert GMbH%Co KG

152

ნეოდიშერ Septo DN

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr. Weigert GMbH%Co KG

153

ინსტრუნეტ ინსტრუმენტალ PRD

ესპანეთი

LABORATORIOS INIBSA S.A.

ქ. ბარსელონა

154

ინსტრუნეტ სპრეი FA

ესპანეთი

LABORATORIOS INIBSA S.A.

ქ. ბარსელონა

155.

ვიპანიოს პრემიუმი

საფრანგეთი

„ANIOS”

156.

დევისოლი AF

თურქეთი

SOLUON

157.

კლოსოლი AIC  

თურქეთი

SOLUON

158.

სურფასოლი-AF

თურქეთი

SOLUON

159.

ბიოსოლი

თურქეთი

SOLUON

160.

იოდოსოლი 

თურქეთი

SOLUON

161.

დეზავიდი სადეზინფექციო ხელსახოცები

რუსეთი

ООО„Адекватные технологии“

162

დეზავიდი +

რუსეთი

ООО„Адекватные технологии“

163.

 აქტოსედ ენდო 

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

164.

აქტოდენტი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

165.

აქტოსალ ფლეხე

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

166.

აქტოსეპტი AF

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

167.

აქტოდერმი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

168.

აქტომანი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

169.

აქტოსტილი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

170.

აქტოკლინ ფლუზინგი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

171.

აქტოკლინ  თუჰერი

გერმანია

 კომპანია  „ACTO”

172.

დევისოლი ფორტე

თურქეთი

SOLUON

173.

სურფასოლი ფორტე

თურქეთი

SOLUON

174.

დეზინფექსოლი

თურქეთი

SOLUON

175.

ნეოფორმÒ მედ რაპიდ

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

176.

ნეოდიშერ Ò სეპტო 3000

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

177.

ნეოდიშერ Ò  სეპტო მედი

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

178.

ბიორად დერმი

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

179.

ბიორად რედი სპრეი

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

180..

ბიორად ქლინ სპრეი

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

181.

ბიორად  GDA 2%

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

182.

ბიორად NCM QUAT

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

183.

ბიორად რედი პლუს

 

თურქეთი

ფირმა „ბიორადი“

184.

პოვილონი

თურქეთი

ფირმა „Orbak Kimya”

 

185.

ზეფილონი

თურქეთი

ფირმა „Orbak Kimya”

 

186.

ბლანიდას ა ფორტე

უკრაინა

ფირმა „ბლანიდასი“

187

ქლორი DZF

თურქეთი

SOLUON

188

ბლოსოლი (ხსნარი)

თურქეთი

SOLUON

189

ბლოსოლი (ფხვნილი)

თურქეთი

SOLUON

190

ენზოსოლი

თურქეთი

SOLUON

191

ნეოდიშერ  სეპტო  აქტივი

 

გერმანია

ქ. ჰამბურგი

Dr.Weigert GmbH& Co.KG

192

ACROSED ENDO TERRA

გერმანია

„ACTO “

193

ACTOSED FORTE

გერმანია

„ACTO “

194

ACTODENT BOHRERBAD

გერმანია

„ACTO “

195

ACTOSAL FLACHE AF

გერმანია

„ACTO “

196

ACTOANID FLACHE

გერმანია

„ACTO “

197

ACTOANID SPRAY

გერმანია

„ACTO “

198

ACTODIACIT

გერმანია

„ACTO “

199

დეზოქლორი

ყაზახეთის რესპუბლიკა

ფირმა „გროს ფარმა“

200

არკვადეზ ფორტე

ყაზახეთის რესპუბლიკა

ფირმა „გროს ფარმა“

201

  Bacillol Tissues

 

გერმანია

“BODE”

202

Bomix plus

 

გერმანია

“BODE”

203

Dismozon pur

 

გერმანია

“BODE”

204

Kohrsolin FF

 

გერმანია

“BODE”

205

Korsolex Endo-Disinfectant

 

გერმანია

“BODE”

206

Mikrobac forte

გერმანია

“BODE”

207

Stellisept med

გერმანია

“BODE”

208

 Stellisept med gloves

გერმანია

“BODE”

209

Korsolex basic

გერმანია

“BODE”

210

Korsolex Bohrebad

გერმანია

“BODE”

211

Septoderm Hande

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

212

Septoderm Hault coloured

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

213

Perfektan Endo

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

214

Cleanisept

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

215

Descosept AF

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

216

Desco Drill

 

გერმანია

 

Dr. Scumacher GmbH Melsungen

217

Virofex

დიდი ბრიტანეთი

კომპანია “Topdental”

 

 

სადეზინსექციო საშუალებები

#

დასახელება

მწარმოებელი ქვეყანა

მწარმოებელი ფირმა

1.

აქტელიკი Xდ

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

2.

ამბუსი X  დ

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

3.

ციმბუში დიდი

დიდი ბრიტანეთი

ზენეკა

4.

ანტისექტი

რუსეთი

ს/გ „ქიმპრომი“ ქ. ვოლგოგრადი

5.

არივო

აშშ

ფ.ს.მ.

6.

ბორაქსი

რუსეთი

სკი“ქიმპროექტი“

7.

კარბოფოსი 50% გაუმჯობესებული

რუსეთი ს/გ

კუიბიშევფოსფორი

8.

ორადელიტი

რუსეთი

„ბიორი“ მოსკოვი

9.

როვიკური

უნგრეთი

„ხინოინი“

10.

ციპერმეტრინი

რუსეთი

ნიქსცზპ“

11.

ბაქტოკულიციდი

რუსეთი

ქიმიური ქარხანა ქ. ბერდეცკი

12.

ანტისეპტი

საქართველო

ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

13.

დელტამეტრინი

გერმანია

გ.მ.ბ.დ.

14.

ლამბდა ციჰალოტრინი 5%

ჩინეთი

ქ. შანხაი „როდენ ხემიკალ კომპანი“

15.

დელტამეტრინი 5% ეკ

ჩინეთი

ქ. შანხაი „როდენ ხემიკალ კომპანი“

16.

სოლფაკWP10

ესპანეთი

“Bayer SciencCrop”

17.

აბსოლუტ- გელი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

18.

აბსოლუტ-სატყუარა

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

19.

კარაკურტი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

20.

აბსოლუტ დუსტი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

21.

ლეგიონ-გელი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

22.

სოლფაკ EC050

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

23.

კ-ოტრინე SC

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

24.

მაქსფორს IC

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

26.

გოლიაფ-გელი

დიდი ბრიტანეთი

PLC “BASF”

26

Protect Insect   killer dust

უნგრეთი

„Babolna Bio”

27

Biostop Wasp & Fly Trap

უნგრეთი

„Babolna Bio”

28

Peststop-B Smoke Tablet

უნგრეთი

„Babolna Bio”

29

Peststop COMBI 8 CS

უნგრეთი

„Babolna Bio”

30

Protect Fly Bait

უნგრეთი

„Babolna Bio”

31

Biostop Sticky  Fly Trap

უნგრეთი

„Babolna Bio”

32

Peststop PERM 25CS

უნგრეთი

„Babolna Bio”

33

Daytox

თურქეთი

Kozmo Kimya Sanayi

34.

Motox Insecticide Aerosol

თურქეთი

Aakozmetik

35.

„პიკნიკ ბეიბი“ საბავშვო კოღოს საწინააღმდეგო ფირფიტები

რუსეთი

ОАО „Арнест“

36.

„უბოინაია სილა“ ტარაკნების საწინააღმდეგო ჟელე

რუსეთი

ОАО „Арнест“

37.

„უბოინაია სილა“ წებოვანი ლენტი ბუზებისათვის

რუსეთი

ОАО „Арнест“

38.

ATOKS 400

თურქეთი

კომპანია „ატოქსი“

 

სადერატიზაციო საშუალებები

#

დასახელება

მწარმოებელი ქვეყანა

მწარმოებელი ფირმა

1.

თუთიის ფოსფიდი

ყაზახეთი

ოსფორ პ/ია“

2.

რატინდანი

რუსეთი

ქიმფარმაცევტული ქარხანა ქ.კურსკი

3.

ზოოკუმარინი

რუსეთი

ქიმფარმაცევტული ქარხანა ქ.კურსკი

4.

ლანირატი

რუსეთი

ინტერზოოვეტსერვისი ქ. მოსკოვი

5.

შტორმი

აშშ

„კომპანია ციანამიდი“

6.

რატინდანი

უკრაინა

შპს „სპეცტეხნოლოგია“ქ. კიევი

7.

ბროდიფაკუმი

ჩინეთი

„როდენ ხემიკალ კამპანია“

ქ. შანხაი

8.

ბრომდიალონი

ჩინეთი

„როდენ ხემიკალ კამპანია“ქ. შანხაი

9.

შტურმი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

10.

აბსოლონი

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

11.

ბრომდიალონი-025%

რუსეთი

ქ. სამარა „გარანტი“

12.

როდილონი

თურქეთი

შპს „ბაიერ თურქ ქიმია“

13.

ბრომადიოლონი 0,5%

ჩინეთი

„როდენ ხემიკალ კამპანია“

ქ. შანხაი

14.

ზოოკუმარინი 1,5%

რუსეთი

ქ. მოსკოვი ფირმა „რეტ“

15.

ბროდიფანი

რუსეთი

ქ. მოსკოვი ფირმა „რეტ“

16.

სიკვდილი ვირთხებს #1

უკრაინა

ქ. დნეპროპეტროვსკი

ფირმა „იტალ ტაიგერი“

17.

რატოლი

დიდი ბრიტანეთი

PLC „BASF“ 17

18

რატიმორი

სლოვენია

ფირმა “UNICHEM”

19

Protect Pellet (granule bait)

უნგრეთი

„Babolna Bio”

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
© NCDC.GE 2012   Created By VISUAL STUDIO