საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2711

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის განკარგულება N 2711 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1389

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის განკარგულება N 1389 საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

მთავრობის განკარგულება №1704

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აგვისტოს განკარგულება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინიაციის 2016-2000 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე

მთავრობის განკარგულება №2567

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 ნოემბრის N 2567 განკარგულება სურსათში ინდუსტრიული ტრანსიზომერული ცხიმების რეგულირებასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისი ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე

მთავრობის განკარგულება #1974

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის გეგმის ფარგლებში, სკრინინგული კვლევებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის თაობაზე

მთავრობის განკარგულება #1550

ჰეპატიტების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოში C ჰეპატიტზე სკრინინგის კვირეულის ჩატარების თაობაზე

ებოლას ვირუსულ დაავადებაზე მზადყოფნისა და რეაგირების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

2014 წლის 1 ოქტომბერს გამოიცა ‘’ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  # 1807 განკარგულება

მთავრობის განკარგულება #1724

ECHO30 ენტეროვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტის ეპიდაფეთქების კონტროლის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ  

მთავრობის განკარგულება # 1807

ებოლას ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

მთავრობის განკარგულება #1817

ყირიმ -კონგოს ჰემორაგიული ცხელების ეპიდაფეთქების მართვისა და პრევენციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ