ხანდაზმულობა და ჯანმრთელობა
არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთი გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, 2015

არაგადამდებ დაავადებათა ტვირთი გლობალურ და ეროვნულ დონეზე, 2015

არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის სამიზნეების ღირებულება და სარგებელი 2015 წლის შემდგომი პერიოდის განვითარების დღის წესრიგში

არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის სამიზნეების ღირებულება და სარგებელი 2015 წლის შემდგომი პერიოდის განვითარების დღის წესრიგში

ნაადრევი სიკვდილიანობის 40%-ის თავიდან აცილება ყველა ქვეყანაში, 2010-30: სიკვდილიანობის ეროვნული ტენდენციების მიმოხილვა, გაეროს ჯანმრთელობის მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევის შეფასების თვალსაზრისით
ნაადრევი სიკვდილიანობის 40%-ის თავიდან აცილება ყველა ქვეყანაში, 2010-30: სიკვდილიანობის ეროვნული ტენდენციების მიმოხილვა, გაეროს ჯანმრთელობის მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევის შეფასების თვალსაზრისით 
ექვსი რისკის ფაქტორის წვლილი არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირების 25X25 მიზნის მიღწევაში: მოდელირებით ჩატარებული კვლევა

ექვსი რისკის ფაქტორის წვლილი არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირების 25X25 მიზნის მიღწევაში: მოდელირებით ჩატარებული კვლევა